Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz nagrody i wyróżnienia

data publikacji: 17/11/2022

KATEGORIA: Sport

Zarządzeniem nr 163/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. Wójt Gminy Rokietnica ogłosił nabór wniosków o przyznanie w 2023 roku stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień oraz stypendium na rok 2023 za wyniki osiągnięte w roku 2022 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1 (Budynek C) w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), w terminie od 28 listopada 2022 roku do 3 stycznia 2023 roku.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium sportowego oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz wzory wniosków określa Uchwała Nr LII/484/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad i tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych.

Formularze:

Wniosek o przyznanie stypendium z Klauzulą RODO [.pdf], [.doc]

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia z Klauzulą RODO [.pdf], [.doc]

Wersję papierową można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, w godzinach pracy Urzędu.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN