Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie budowy ścieżki rowerowej Rokietnica-Bytkowo-Sobota – przedłużone

data publikacji: 04/05/2023

KATEGORIA: Inwestycje

Konsultacje społeczne zgodnie z Zarządzeniem n r 59 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25.04.2023 roku zostały przedłużone do 12 maja 2023 roku.

Zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzenie nr 59/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25.04.2023 roku określa sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2400P od torów kolejowych w m. Rokietnica do ul. Kasztanowej w m. Sobota.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Rokietnica, Bytkowo, Sobota w sprawie projektu koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2400P czego efektem będzie lokalizacja, warunki techniczne oraz przeznaczenie przedmiotowej ścieżki.

Dokumentacja projektowa obejmuje ścieżkę pieszo-rowerową zlokalizowaną w ciągu drogi powiatowej nr 2400P. Początek ścieżki zlokalizowany jest na 0+000 km ul. Obornickiej w Rokietnicy od torów kolejowych do ronda na skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Obornickiej, kontynuacja ścieżki zlokalizowana jest w m. Bytkowo w ciągu drogi Poznańskiej do m. Sobota do skrzyżowania drogi powiatowej z ulicą Kasztanową.

Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:

  • poprzez zamieszczenie formularza wraz z koncepcją ścieżki pieszo-rowerowej relacji Rokietnica-Bytkowo-Sobota na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokietnica rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE;
  • Opinie, propozycje i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji będą stanowiły wkład społeczny w podejmowanie decyzji w zakresie docelowych rozwiązań na projektowych ulicach.

Konsultacje społeczne zgodnie z Zarządzeniem nr 59/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25.04.2023 roku zostały przedłużone do 12 maja 2023 roku.

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

Teren objęty konsultacjami to miejscowości, przez które przebiega przedmiotowa ścieżka: Rokietnica, Bytkowo i Sobota.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Rokietnica.

O wynikach konsultacji Wójt Gminy Rokietnica poinformuje na oficjalnej stronie internetowej w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji.

Formularz uwag należy przesłać na adres e-mail: konsultacje@rokietnica.pl lub złożyć w biurze podawczym.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN