Aktualności

Konsultacje społeczne dot. rozbudowy sieci dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych – przedłużone

data publikacji: 04/05/2023

KATEGORIA: Inwestycje

Konsultacje społeczne zgodnie z Zarządzeniem nr 60 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25.04.2023 roku zostały przedłużone do 12 maja 2023 roku.

Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Rokietnica nr 3 kwietnia 2023 r. określa sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu rozbudowy sieci dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych w ciągu ulic Trakt Napoleoński w Rokietnicy oraz ul. Poznańskiej i ul. Dojazd w Kiekrzu.

Konsultacje przeznaczone są dla mieszkańców miejscowości: Rokietnica, Kiekrz.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców m. Rokietnica i m. Kiekrz w sprawie projektu rozbudowy sieci dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych w ciągu ulic Trakt Napoleoński w Rokietnicy oraz ul. Poznańskiej i ul. Dojazd w Kiekrzu.

Dokumentacja projektowa obejmuje ścieżkę pieszo- rowerową zlokalizowaną w ciągu drogi gminnej ul. Trakt Napoleoński w m. Rokietnica od os. Kalinowego, w ciągu drogi ul. Poznańskiej oraz ul. Dojazd w m. Kiekrz do połączenia z ulicą Golęcińską w m. Rokietnica.

Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:

  • poprzez zamieszczenie formularza wraz z koncepcją ścieżki na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokietnica rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE;
  • Opinie, propozycje i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji będą stanowiły wkład społeczny w podejmowanie decyzji w zakresie docelowych rozwiązań na projektowych ulicach.

Konsultacje społeczne zgodnie z Zarządzeniem nr 60 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25.04.2023 roku zostały przedłużone do 12 maja 2023 roku.

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

Teren objęty konsultacjami to miejscowości, przez które przebiega przedmiotowa ścieżka: Rokietnica, Kiekrz.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Rokietnica.

O wynikach konsultacji Wójt Gminy Rokietnica poinformuje na oficjalnej stronie internetowej w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji.

Formularz uwag należy przesłać na adres e-mail: konsultacje@rokietnica.pl lub złożyć w biurze podawczym.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN