Aktualności

Komunikat kąpieliskowy nr 23/2022

data publikacji: 29/07/2022

KATEGORIA: Komunikaty

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.) art. 334 pkt. 8 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust. 1 pkt 1a Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255), informuje o jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli funkcjonujących w sezonie kąpielowym 2022 r.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż nie należy korzystać z kąpieli w obszarach, w których nie przeprowadzono oceny jakości wody oraz w których stwierdzono zakaz kąpieli.
W przypadku zmian jakości wody w kąpieliskach w sezonie, wydawane będą kolejne komunikaty. Aktualne informacje o jakości wody w kąpieliskach można uzyskać bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.
Jednocześnie Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych, nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach, co może świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych.
Szczegółowe informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są online na Serwisie kąpieliskowym funkcjonującym w postaci aplikacji internetowej na stronie https://sk.gis.gov.pl/

Komunikat z wyszczególnionymi kąpieliskami

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!