Aktualności

Harmonogram Zebrań Wiejskich w 2023 r.

data publikacji: 05/01/2023

KATEGORIA: Sołectwa

Zebrania dotyczyć będą FUNDUSZY SOŁECKICH na rok 2024.

LP. SOŁECTWO DATA ZEBRANIA MIEJSCE ZEBRANIA GODZINA
1 PRZYBRODA 23.08.2023 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W PRZYBRODZIE 18:00
2 STARZYNY-ROGIERÓWKO 24.08.2023 r. SALA SESYJNA UG ROKIETNICA 18:00
3 KOBYLNIKI 30.08.2023 r. SZKOŁA PODST. W NAPACHANIU UL. POZNAŃSKA 26 18:00
4 SOBOTA-BYTKOWO 07.09.2023 r. SALA SESYJNA UG ROKIETNICA 18:00
5 ROKIETNICA 08.09.2023 r. SZKOŁA PODSTAWOWA UL. TRAKT NAPOLEOŃSKI 16 18:00
6 ŻYDOWO-ROSTWOROWO 11.09.2023 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W ŻYDOWIE 18:00
7 KRZYSZKOWO 12.09.2023 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W KRZYSZKOWIE 18:00
8 MROWINO-CEREKWICA 19.09.2023 r. SZKOŁA PODST. W CEREKWICY UL. PRZYBRODZKA 1 18:00
9 KIEKRZ-PAWŁOWICE 20.09.2023 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W KIEKRZU 18:00
10 NAPACHANIE-DALEKIE 26.09.2023 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W NAPACHANIU 18:00

 


Lp. SOŁECTWO DATA ZEBRANIA MIEJSCE ZEBRANIA GODZINA
1 KIEKRZ-PAWŁOWICE 17.01.2023 r. ŚWIETLICA KIEKRZ UL. KIERSKA 18:00
2 STARZYNY-ROGIERÓWKO 18.01.2023 r. SALA SESYJNA UG ROKIETNICA 18:00
3 KOBYLNIKI 19.01.2023 r. SZKOŁA PODST. W NAPACHANIU UL. POZNAŃSKA 26 18:00
4 NAPACHANIE-DALEKIE 24.01.2023 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W NAPACHANIU 18:00
5 PRZYBRODA 26.01.2023 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W PRZYBRODZIE 18:00
6 SOBOTA-BYTKOWO 16.02.2023 r. SALA SESYJNA UG ROKIETNICA 18:00
7 KRZYSZKOWO 21.02.2023 r. ŚWIETLICA WIEJSKA W KRZYSZKOWIE 18:00
8 ŻYDOWO-ROSTWOROWO 23.02.2023 r. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W żYDOWIE 18:00
9 ROKIETNICA 28.02.2023 r. SZKOŁA PODSTAWOWA UL. TRAKT NAPOLEOŃSKI 16 18:00
10 MROWINO-CEREKWICA 02.03.2023 r. SZKOŁA PODST. W CEREKWICY UL. PRZYBRODZKA 1 18:00

Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 10 proc. osób uprawnionych do głosowania – stałych mieszkańców Sołectwa.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego kworum, wyznacza się nowy termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godz. 18:15.

Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie w drugim terminie będą miały moc obowiązującą bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Porządek zebrania

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. Powitanie mieszkańców i przybyłych gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2022 rok.
  5. Podział środków finansowych Sołectwa na 2023 rok.

[zał. nr 9 do Uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr LXI/520/2022 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2023 rok]

  1. Przedstawienie przez Wójta Gminy podsumowania za 2022 rok oraz bieżących zagadnień.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN