Aktualności

Dwunasta edycja plebiscytu „Sportowiec z klasą”

data publikacji: 01/12/2022

KATEGORIA: Sport

Rok 2022 obfitował w sukcesy polskich sportowców. Iga Świątek od kwietnia jest liderką rankingu singlowego WTA. Po raz drugi z rzędu nagrodę dla najlepszego strzelca w europejskich ligach – Złoty But odebrał Robert Lewandowski. Gra polskiej drużyny koszykówki zachwyciła nie tylko fanów tej dyscypliny. Czwarte miejsce zdobyte na Mistrzostwach Europy udowodniło, że naszą reprezentację stać na wiele. Jesteśmy przekonani, że reprezentanci Gminy Rokietnica również mogą pochwalić się dużymi sportowymi osiągnięciami. Już po raz dwunasty zachęcamy do udziału w plebiscycie Sportowiec z klasą.

Poniżej przedstawiamy zasady plebiscytu:

 1. wyróżnia się 2 kategorie plebiscytowe, w których o tytuł „Sportowca z klasą” 2022 ubiegać się mogą:

SPORTOWCY do 16 r.ż. (rocznik 2007 i młodsi)

 • wymaganiem w stosunku do kandydatów jest Mistrzostwo Powiatu, Województwa lub Polski;
 • zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Rokietnica;
 • zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjalnie przygotowanym formularzu trenerzy sekcji w klubach sportowych w przypadku gier zespołowych oraz trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy – w przypadku sportowców indywidualnych;
 • każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzona poprzez złożenie podpisu na formularzu przez trenera (gry zespołowe) lub nauczyciela lub mieszkańca (sportowcy indywidualni) dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana przez rodzica (prawnego opiekuna).

SPORTOWCY powyżej 16 r.ż. (rocznik 2006 i starsi)

 • minimalnym wymaganiem w stosunku do kandydatów jest Mistrzostwo Polski (złoto, srebro, brąz);
 • zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Rokietnica;
 • zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjalnie przygotowanym formularzu trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy;
 • każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzona poprzez złożenie podpisu na formularzu przez trenera, nauczyciela, mieszkańca dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana przez kandydata.

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia kandydata.

 1. Formularz umożliwiający zgłoszenie kandydatów, zawiera dane osobowe, największe osiągnięcia 2022 roku zgłaszanego kandydata oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia.
 2. Zgłaszający ma obowiązek poinformo­wać kandydata o zgłoszeniu.
 3. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Urząd Gminy Rokietnica do 30 grudnia 2022 roku. Będzie je można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta bądź przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica, z dopiskiem: Plebiscyt „Sportowiec z klasą” 2022 (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Oceny dostarczonych w w/w terminie zgłoszeń dokona niezależna Komisja Konkursowa.
 5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o terminie i sposobie przyznania nagród.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

*mailowo: promocja@rokietnica.pl

* telefonicznie: (61) 89 60 614.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do plebiscytu. Wierzymy, że dzięki Wam uda się nagrodzić najlepszych sportowców z Gminy Rokietnica.

formularz zgłoszeniowy – kategoria do 16 lat – POBIERZ

formularz zgłoszeniowy – kategoria powyżej 16 lat – POBIERZ

Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN