Aktualności

Dopłaty bezpośrednie – bezpłatna obsługa rolników przez WODR

data publikacji: 17/04/2023

KATEGORIA: Środowisko

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich. Prezentujemy harmonogram obsługi rolników przez pracowników WODR w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 roku. Sprawdźcie, gdzie i kiedy można złożyć wniosek przy pomocy doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przypomnijmy, że z inicjatywy ministra Henryka Kowalczyka doradcy Ośrodków Doradztwa Rolniczego za darmo pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków.

Wnioski o dopłaty obszarowe są przyjmowane do 15 maja, wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.

Poniżej, w pliku do pobrania, znajdziecie Państwo harmonogram obsługi rolników przez pracowników WODR w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 roku.

Do pobrania:

Dopłaty bezpośrednie – zmiany w 2023 roku

Od tego roku, aby otrzymać dopłaty, trzeba między innymi stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestają obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, czyli cross-compliance i zazielenienia).

Czytaj też: Dopłaty bezpośrednie – jakie dopłaty w 2023 roku?

Wzmocniona warunkowość opiera się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska.

Wytyczne te są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, takich jak ekoschematy, które stanowią zupełnie nowy element kampanii dopłat 2023. Ekoschematów jest 6, i to od rolnika zależy, czy zdecyduje się na ich wdrożenie.

Czytaj też: Jakie ekoschematy są dostępne dla rolników?

Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 hektary, a od tego roku został obniżony do 1 hektara. Istotne jest, że płatność taką przyznaje się do pierwszych 30 hektarów.

Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których można otrzymać dofinansowanie (dotychczas było to 50 hektarów).

Więcej informacji na stronie MRiRW – czytaj

Najczęściej zadawane pytania w zakresie Ekoschematów – strona CDR – czytaj

Dopłaty bezpośrednie – nabór wniosków do 15 maja

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok trwa do 15 maja. Dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 procent.

Z kolei korekt we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 31 maja. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 procent za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 9 czerwca.

O jakie płatności można się ubiegać w 2023 roku?

W ramach wniosku o przyznanie dopłat, można ubiegać się o:

 • płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, płatności za realizację ekoschematów, wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona;
 • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym uzupełniającą płatność podstawową, płatność niezwiązaną do tytoniu;
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW);
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, 5 lub 6;
 • płatności ekologiczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą i przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027), w tym płatność za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, 2 lub 5;
 • płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
 • premię z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020);
 • pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027).

Źródło: https://www.wodr.poznan.pl/

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!