Aktualności

CZAD-owy Konkurs

data publikacji: 17/01/2022

KATEGORIA: Kultura

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, z terenu powiatu poznańskiego, do wzięcia udziału w „CZAD-owym Konkursie”, który promuje profilaktykę zatruć tlenkiem węgla oraz bezpieczeństwo pożarowe w obiektach znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
Zadanie jest proste. Wystarczy przygotować ciekawą pracę konkursową dotyczącą zachowania zasad bezpieczeństwa pożarowego (w domu, szkole, instytucji publicznej itp.), w szczególności w kontekście problematyki zatruć tlenkiem węgla.
Uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej zachęcamy do przygotowania pracy plastycznej w formie plakatu lub logo, natomiast uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, do zrealizowania filmu edukacyjnego, mogącego mieć m.in. formę piosenki bądź reklamy.
Do udziału w konkursie zapraszamy grupy zorganizowane, zgłoszone przez szkołę lub jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Narysujcie, namalujcie albo nagrajcie film – jak rozumiecie hasło konkursu. Liczymy na Waszą kreatywność!

Prace nagrodzone w Konkursie zostaną opublikowane na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP, w mediach społecznościowych jednostek PSP i mogą zostać upublicznione w środkach masowego przekazu.
Ponadto dla autorów najciekawszych i najbardziej oryginalnych prac przewidziano nagrody –
wizyty z atrakcjami w wybranych Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, umożliwiające w sposób praktyczny zapoznanie się z pracą strażaka.

Regulamin konkursu oraz niezbędne druki znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kmpsp-poznan/czad-owy-konkurs.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kmpsp-poznan/czad-owy-konkurs

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!