Aktualności

Budowa ulicy Sportowej w Rokietnicy

data publikacji: 14/09/2020

KATEGORIA: Inwestycje

 

Dofinansowanie uzyskano z środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 • Nazwa projektu: „Budowa ulicy Sportowej w Rokietnicy”
 • Kwota dofinansowania: 427 258,66 zł 
 • Całkowita wartość inwestycji: 854 517,33 zł
 • Okres realizacji inwestycji: od dnia 28.04.2020 r. do 21.08.2020 r.
 • Cele projektu:
 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez wybudowanie ul. Sportowej w Rokietnicy, która ma teraz połączenie z drogą powiatową 2423P oraz z drogą gminną 31710P.
 2. W przypadku wystąpienia pilnej interwencji w Hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu (ROS), w której cyklicznie odbywają się różnego rodzaju eventy oraz imprezy masowe – służby ratownicze mogą skorzystać z wybudowanej drogi jako alternatywnego ciągu komunikacyjnego.
 3. Zmiany funkcjonalne w obrębie pasa drogi (nowy chodnik i droga) pozwalają na wyodrębnienie stref dla ruchu pojazdów i pieszych, co znacznie podniosło stan bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, a w szczególności dzieci przemieszczających się do szkoły, czy na zajęcia WF odbywające się w Hali ROS.
 4. Wyeliminowana została konieczność równania drogi kilka razy do roku.
 5. Poprzez wybudowaną nową drogę oraz chodnik zwiększyła się dostępność do obiektów użyteczności publicznej mieszkańców Gminy Rokietnica, w tym: Biblioteki Gminnej, Gminnego Ośrodka Kultury, ROS, Przedszkola Logicus i placu zabaw.
 6. Poprawiona została dostępność do galerii handlowej zlokalizowanej w ROS, w której mieści się bank, cukiernia, gastronomia, market, usługi kosmetologii i solarium, przedszkole oraz sklepy: odzieżowy, papierniczy, zoologiczny i z art. chemiczno-przemysłowymi.
 7. Nowo wybudowana droga przyjazna jest dla osób niepełnosprawnych, dzięki przystosowaniu ulicy do ich potrzeb, poprzez zniesienie barier architektonicznych.
 8. Mieszkańcom ul. Sportowej poprawił się standard i jakość życia, ponieważ dzięki nowej drodze mają łatwiejszy dostęp do drogi powiatowej 2423P.
 9. W wyniku poprawy jakości drogi skróceniu uległ czas przejazdu pojazdów, dzięki czemu zmniejszyła się emisja spalin do atmosfery (krótszy czas przejazdu, brak potrzeby zwalniania przez nierówności drogi, zmniejszenie hałasu).
 10. Poprawił się układ komunikacyjny, ład przestrzenny oraz wizerunek gminy w obrębie obiektów użyteczności publicznej.

Planowany Efekt: Wybudowano drogę gminną ul. Sportową wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym typu LED w miejscowości Rokietnica.

Zdjęcia z inwestycji :

Stan drogi przed inwestycją

Na zdjęciu widać drogę gruntową z licznymi dziurami wypełnionymi wodą. Na drugim planie widoczny jest budynek Biblioteki Gminnej wraz z placem przed Biblioteką. W dalszej perspektywie widać żółty dom mieszkalny.

Na zdjęciu widać drogę gruntową z licznymi dziurami wypełnionymi wodą. Po jej lewej stronie stoi żółty dom mieszkalny, a przed nim jest trawnik. Po prawej stronie widać trawiaste pobocze i fragment korony liściastego drzewa.

 

Prace wykonawcze

Na zdjęciu widać drogę wysypaną piaskiem, przygotowywaną do wylania asfaltu. Zwieńczeniem ulicy jest wysoki krawężnik, za nim piaszczysty fragment pobocza przygotowany pod chodnik. Po prawej stronie i u góry zdjęcia widać zabudowę mieszkalną.

Zdjęcie przedstawia nowo powstały chodnik z szarej kostki. Po prawej stronie widać piaszczystą drogę, a na niej ustawione palety z kostką chodnikową.

 

Stan drogi po inwestycji

Zdjęcie przedstawia ulicę. Po obu jej stronach są chodniki, po lewej stronie żywopłot, po prawej zabudowa mieszkalna. Na poboczach stoją zaparkowane auta.

Zdjęcie przedstawia zakręt ulicy w lewą stronę. Ulica okala teren piaszczysty z niewielką ilością trawy i drzewem. Po lewej stronie drzewa stoją pojazdy budowlane, po prawej stronie na ulicy stoi paleta z kostką chodnikową. Po prawej stronie ulicy widać budynki mieszkalne.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!