O GMINIE

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej to:
•    Szybki dostęp do informacji (warstwy tematyczne, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa)
•    Wszystkie dokumenty planistyczne w gminie znajdujące się w jednym miejscu (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego)
•    Innowacyjne przeglądanie planów miejscowych (łatwe sprawdzenie przeznaczenia działki w planach)
•    Proste w obsłudze narzędzia (wyszukiwarka miejscowości, działek ewidencyjnych, adresów, ponadto obliczanie odległości między punktami, obliczanie powierzchni, wydrukowanie zaznaczonego obszaru i wiele innych udogodnień, które pozwolą wykorzystać w pełni system informacji przestrzennej w gminie Rokietnica)
Dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. W celu uzyskania informacji związanych z obsługą systemu można kontaktować się z Referatem Rozwoju Gospodarczego w godzinach przyjmowania interesantów:
•    w poniedziałki od 12:00 do 18:00,
•    we wtorki, środy, czwartki i piątki od 08:00 do 12:00 (pokój numer 8) lub telefonicznie 61 89 60 628.

Edyta Musiał
Radosław Duda

system-informacji-przestrzennej

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!