SEKCJA SENIORA

WITAMY W ZAKŁADCE DEDYKOWANEJ SENIOROM

W tym miejscu pojawiać się będą opisy różnych kampanii społecznych, projektów i akcji skierowanych do osób starszych.

Zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy organizują różnorodne inicjatywy na rzecz aktywizacji środowiska seniorów. Informacje o pomysłach, akcjach, przedsięwzięciach prosimy wysyłać na adres: urzad@rokietnica.pl z dopiskiem SENIOR.

ZAPRASZAMY!

KAMPANIA: KOPERTA ŻYCIA

Kampania skierowana jest przede wszystkim do osób starszych, chorych i samotnych, mieszkających w naszej gminie.

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw zawierający kartę informacyjną wraz z kopertą oraz 2 naklejkami, które należy przykleić na lodówkę, w której zestaw będzie przechowywany oraz w widocznym miejscu przy wejściu do domu.

W karcie  znajdziecie Państwo pytania dotyczące stanu zdrowia, w szczególności przebytych chorób, zażywanych leków, kontaktu do bliskich oraz innych ważnych z medycznego punktu widzenia informacji. Ankieta powinna być aktualizowana na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.

Akcja ma na celu zwiększenie Państwa bezpieczeństwa poprzez przyspieszenie udzielania pomocy medycznej przez lekarzy i ratowników wezwanych na interwencję do domu.
Karta pozwala na szybkie zebranie podstawowych informacji o stanie zdrowia oraz ułatwia podjęcie akcji, często ratującej życie.

Zachęcamy do wykonania trzech kroków:
1. odebrania zestawu,
2. wypełnienia ankiety,
3. oznakowania lodówki i umieszczenia w niej zestawu.

Lodówka jest sprzętem znajdującym się w większości naszych domów. Dodatkowo zostanie oznakowana naklejką z logo akcji – dzięki czemu zespoły ratownictwa medycznego nie będą miały problemu z lokalizacją informacji umieszczonych przez Państwa w „KOPERCIE ŻYCIA”.

Mamy wielką nadzieję, że dzięki akcji podniesiemy Państwa poczucie bezpieczeństwa.

Zestawy zawierające KOPERTĘ ŻYCIA” można nieodpłatnie otrzymać od dnia 1 lipca br. w następujących miejscach:

– Urząd Gminy Rokietnica
– Ośrodek Pomocy Społecznej
– placówki podstawowej opieki zdrowotnej
– Biblioteka Gminna w Rokietnicy
– Gminny Ośrodek Kultury

Z czasem postaramy się rozprowadzać „KOPERTY ŻYCIA” również w innych miejscach.

Załącznik do pobrania: Wzór karty informacyjnej

 


Rokietnicki Klub Seniorów

W styczniu 2019 roku w Rokietnicy rozpoczął swoją działalność Rokietnicki Klub Seniorów. Do klubu przystępują seniorzy oraz osoby w wieku 50+. Miejscem spotkań klubowiczów jest Remiza Strażacka przy OSP w Rokietnicy, ul. Szkolna. Spotkania odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 1800. W 5-osobowy skład zarządu wchodzą:

  • Bogusława Rzepka – Prezes
  • Wanda Koralewska – W-ce Prezes
  • Jadwiga Starzonek – Sekretarz
  • Krystyna Sochacka – Skarbnik
  • Józef Kleczewski – Członek Zarządu

Osoby tworzące zarząd dostrzegły potrzebę utworzenia w Rokietnicy organizacji zrzeszającej seniorów. W swoich działaniach Rokietnicki Klub Seniorów pragnie zagospodarować czas wolny seniorów oraz zintegrować lokalne społeczeństwo poprzez propozycje różnych działań. Inicjatywą, która jest w trakcie opracowywania są cykliczne, cotygodniowe wyjazdy seniorów na pływalnię do Tarnowskich Term. Prowadzony jest nabór chętnych osób do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym dla seniorów. W przygotowaniu są jednodniowe wycieczki krajoznawczo – edukacyjne. Rokietnicki Klub Seniorów ma w planach utworzenie kilku sekcji zainteresowań. W planach są również wyjazdy kilkudniowe oraz organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi. Założyciele Rokietnickiego Klubu Seniorów wraz z członkami klubu deklarują szeroko pojętą inicjatywę integracji z innymi grupami działającymi na terenie Gminy Rokietnica.

Rokietnicki Klub Seniorów


Akademia Wieku Dostojnego

Akademia Wieku Dostojnego została założona przez znanego społecznika- Andrzeja Deckerta.

Dołączyć do Akademii może każdy, bez względu na wiek.
Nie jest wymagana legitymacja emeryta lub rencisty.

Na spotkaniach odbywają się otwarte wykłady i prelekcje naukowe.Jakiś czas temu odbywały się także zajęcia komputerowe, które bardzo podobały się uczestnikom zajęć, więc wszystko wskazuje na to że niedługo znów pojawią się w programie.
W tej chwili jednym z głównych zajęć AWD są odbywające się w poniedziałki i czwartki na Sali Ochotniczej Straży Pożarnej ćwiczenia „Zdrowy kręgosłup”.Zajęcia te zaczynają się o godzinie 19:00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy sami opłacają wynajem Sali. Prowadzi je mgr rehabilitacji Agnieszka Łaszcz.
Panie uczęszczające do Akademii Wieku Dostojnego w każdy poniedziałek i czwartek mogą wziąć udział w zajęciach z gimnastyki profilaktycznej, które odbywają się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy.

 


 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” w Cerekwicy

Celem stowarzyszenia jest zaspokojenie potrzeb członków w obszarze kulturalno- oświatowym i rekreacyjnym, łączącym rozrywkę z odpoczynkiem.

W ramach aktywnej rekreacji i wypoczynku biorą udział w festynach rodzinnych i rajdach rowerowych . Od gminy co roku otrzymują granty na wyjazd kilkudniowy, a sami organizują wyjazdy jednodniowe. W stowarzyszeniu działa zespół wokalny, który spotyka się na cotygodniowych próbach. Przy współpracy z Policją i Strażą Pożarną organizują pogadanki, warsztaty i spotkania o charakterze edukacyjnym. Głównymi tematami są zdrowie, aktywny styl życia, pierwsza pomoc  i bezpieczeństwo. Szczególnie celebrowaną tradycją Stowarzyszenia są spotkania opłatkowe, które są okazją do wspólnego śpiewania kolęd oraz składnia sobie życzeń. Czynnie działają jako wolontariusze, za co podczas Gali Wolontariatu zdobyli uznanie. W 2016 roku wyróżnieni zostali przez Wójta Gminy Rokietnica otrzymując Rokietnicką Wierzbę. Comiesięczna składka uczestników Stowarzyszenia wynosi 5zł.

 


Rokietnicki Ośrodek Sportu

W ramach karnetu Aktywny Senior +, Seniorzy mogą brać udział w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach

Plan zajęć wygląda następująco:

  • Poniedziałek 9:00 Stretching + Rolowanie,
  • Wtorek 10:00 Stabilne Stawy,
  • Czwartek 10:00 Aktywny Senior,
  • Piątek 10:00 Stretching Powięziowy

Po za zajęciami seniorzy mogą korzystać także z siłowni oraz strefy cardio do godziny 15:00.
Cena karnetu to 50zł.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!