Pojemniki

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania opadów komunalnych

Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w zamknięte pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów:

1) 0,03 m3 (30 litrów) na 1 mieszkańca / [2 tygodnie] w zabudowie mieszkaniowej;

2) 0,003 m3 (3 litry) na 1 ucznia (dziecko/studenta/pracownika/ [2 tygodnie] w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach;

3) 0,015 m3 (15 litrów) na 1 łóżko /2 tygodnie] w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, domach akademickich, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej;

4) 0,010 m3 (10 litrów) na 1 pracownika / [2 tygodnie] w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, obiektach handlowych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów;

5) 0,015 m3 (15 litrów) na 1 miejsce konsumpcyjne / [2 tygodnie] w lokalach gastronomicznych;

6) 0,010 m3 (10 litrów) na 1 pracownika / [2 tygodnie] w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie;

7) 0,005 m3 (5 litrów) na 1 działkę [2 tygodnie] w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających odpadów.

Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości zamieszkałych służą:

1) pojemniki o pojemności: 0,08 m3 (80 litrów), 0,11 m3 (110 litrów), 0,12 m3 (120 litrów), 0,24 m3 (240 litrów);

2) kontenery o pojemności: 1,1 m3 (1100 litrów), 7 m3 (7000 litrów);

3) kontenery o większej (innej) pojemności.

Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości niezamieszkałych służą:

1) pojemniki o pojemności: 0,08 m3 (80 litrów), 0,11 m3 (110 litrów), 0,12 m3 (120 litrów), 0,24 m3 (240 litrów);

2) kontenery o pojemności: 1,1 m3 (1100 litrów), 7 m3 (7000 litrów);

3) kontenery o większej (innej) pojemności;

4) worki z tworzyw sztucznych o pojemności: 0,08 m3– 0,12 m3 (80 – 120 litrów).

Właściciel nieruchomości zapewni utrzymanie w czystości pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych poprzez dokonywanie ich kompleksowego mycia i dezynfekcji.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!