Tu jesteś:

Miejscowy plan Mrowino-Cerekwica

Nr uchwały W sprawie: Mapa
XXXVI/199/1997 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mrowino, rejon drogi krajowej, Gm. Rokietnica załącznik
XXXVI/200/1997 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego wsi Mrowino, rejon ul. Leśnej, Gm. Rokietnica załącznik
XIX/163/1999 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica załącznik
XXII/207/2000 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica w miejscowości Cerekwica - działki nr ewidencyjny: 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/10, 113/12, 113/13, 113/14, 113/15, 113/18, 113/19, 113/21, 113/22, 113/23, 113/24, 113/25, 113/26, 113/27, 113/28, 113/30, 113/31, 113/32, 113/33, 113/34 załącznik
XXVII/277/2000 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino i Rokietnica dla działek nr ewidencyjny 323/6, 314/5, 314/6, 314/7 i 314/9 w Mrowinie i działki nr 9 w Rokietnicy załącznik
XXVIII/284/2000 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr ewid. 348 ÷ 383 załącznik
XLI/442/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla dzialki nr ewid. 135/5 załącznik
XLVI/512/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica - Osiedle Przylesie załącznik
XLVIII/517/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla części działki nr ewid. 314/1 załącznik
XLVIII/521/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica - rejon ul. Przecławskiej i ul. Szamotulskiej załącznik
X/100/2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica, rejon ulic Letniskowej i Wczasowej załącznik
XXIII/218/2004 planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej - etap I załącznik
XLIX/478/2006 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej II etap załącznik
XLIX/479/2006 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino i Rokietnica:; rejon ul. Leśnej, ul. Szkolnej, ul. Szamotulskiej i ul. Trakt Napoleoński – etap I. załącznik
XIII/80/2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cerekwica dla działek nr ewid. 90/4 i 90/5 przy ul. Piaskowej załącznik
XL/296/2009 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działki nr ewid. 73/1 załącznik
XVIII/163/2012 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, Napachanie i Rokietnica – tereny ciągu ekologicznego Samicy Pamiątkowskiej załącznik
<-title->