KOMUNIKATY - INFORMACJE

Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego „Niepodległa”

KIEDY: 21/02/2019

Wojewoda Wielkopolski oraz Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego „Niepodległa” 2019.

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski.

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2019 r. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu, w godz. 11.00-13.00.

Ze środków programu dotacyjnego „Niepodległa” będzie można współfinansować m.in.: festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy Polskiej państwowości.

Zgłoszenia udziału w ww. spotkaniu należy kierować na adres mailowy: mpiotrowski@poznan.uw.gov.pl do dnia 28 lutego 2019 r.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!