Oferty pracy

Referent ds. obsługi sekretariatu i kadr

data publikacji: 13/09/2017

Wójt Gminy Rokietnica Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi sekretariatu i kadr

I WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.902 ze zmianami),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie średnie
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. co najmniej piętnastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej związanym z prowadzeniem sekretariatu i spraw kadrowych oraz doświadczenie w prowadzeniu archiwum zakładowego poparte kursem archiwalnym I i II stopnia;
 7. prawo jazdy kat. „B”;
 8. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o ochronie danych osobowych,  Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

II WYMAGANIA DODATKOWE  pożądane od kandydata:

 1. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel);
 2. znajomość oprogramowania KADRY;
 3. umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów.
 4. Cechy charakteru:
 • punktualność i dokładność,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyskrecja,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres i na zmiany w pracy,
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Więcej szczegółów znajduje się pod adresem: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=173164


Nazwa: Urząd Gminy w Rokietnicy

Miejscowość: Rokietnica

Kontakt: 61 89 60 619

WWW: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=173164

Oferta ważna od: 13 09 2017

Oferta ważna do: 22 09 2017

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!