Oferty pracy

Podinspektor do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i opłat środowiskowych

data publikacji: 02/02/2018

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie wyższe związane z zakresem zadań wykonywanych na przedmiotowym stanowisku;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. znajomość przepisów ustawy prawo wodne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o odpadach, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym.

II. WYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:

 1. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), program RADIX (GOK i WIP);
 2. umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów.
 3. prawo jazdy kat. „B”;
 4. Cechy charakteru:
 1. punktualność i dokładność,
 2. komunikatywność,
 3. odporność na stres,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. samodzielność.

Więcej szczegółów znajduje się pod adresem: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=177775


Nazwa: Urząd Gminy w Rokietnicy

Miejscowość: Rokietnica

Kontakt: 61 89 60 634

WWW: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=177775

Oferta ważna od: 02 02 2018

Oferta ważna do: 14 02 2018

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!