Oferty pracy

Podinspektor/ Referent / Młodszy referent ds. infrastruktury drogowej

data publikacji: 02/02/2018

Wójt Gminy Rokietnica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/ referenta / młodszego referenta ds. infrastruktury drogowej
I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe o kierunku technicznym, w trakcie studiów lub średnie techniczne związane z zakresem zadań wykonywanych na przedmiotowym stanowisku,
 4. doświadczenie zawodowe – zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi
  w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. prawo jazdy kat. „B”;
 8. znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy
  o samorządzie gminnym.

II. WYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:

 1. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel) oraz programów kosztorysowych;
 2. umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów.
 3. Cechy charakteru:
 • punktualność i dokładność,
 • odporność na stres i na zmiany w pracy,
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność.

Więcej szczegółów znajduje się pod adresem: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=177765


Nazwa: Urząd Gminy w Rokietnicy

Miejscowość: Rokietnica

Kontakt: 61 89 60 634

WWW: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=177765

Oferta ważna od: 02 02 2018

Oferta ważna do: 14 02 2018

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!