Oferty pracy

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego

data publikacji: 13/09/2017

Wójt Gminy Rokietnica Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego

I WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.902 ze zmianami),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe w zakresie zagospodarowania przestrzennego
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. prawo jazdy kat. „B”;
 7. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo budowlane.

II WYMAGANIA DODATKOWE  pożądane od kandydata:

 1. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel);
 2. znajomość oprogramowania typu CAD/GIS;
 3. umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów.
 4. Cechy charakteru:
 • punktualność i dokładność,
 • odporność na stres i na zmiany w pracy,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Więcej szczegółów znajduje się pod adresem: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=173168


Nazwa: Urząd Gminy w Rokietnicy

Miejscowość: Rokietnica

Kontakt: 61 89 60 634

WWW: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=173168

Oferta ważna od: 13 09 2017

Oferta ważna do: 22 09 2017

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!