Informacje dla mieszkańców

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ROK PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU DANEJ GMINY ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA, OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ, WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA,

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odpady zmieszane Odpady BIO Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Odpady BIO przekazane do składowania Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Prowadzący Adres Godziny otwarcia
2017 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym gmina Czempiń Kompostownia w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne 0 % 100 % 38.756 % Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica wtorek i czwartek
2018 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym gmina Czempiń Kompostownia w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne 0 % 100 % 58,2 % Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica wtorek i czwartek

11.00 – 17.00

sobota

9.00 – 14.00

2019 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym gmina Czempiń Kompostownia w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica wtorek i czwartek

11.00 – 17.00

sobota

9.00 – 14.00

CO MOŻNA ODDAĆ DO PSZOK?

  • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
  • odpady biodegradowalne (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych), ODPADY KUCHENNE — (resztki żywności (bez mięsa), obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie)
  • przeterminowane leki
  • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin)
  • zużyte baterie
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny • meble i inne odpady wielkobarytowe
  • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) 100 kg na rok od mieszkańca.
  • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej) 4 sztuki rocznie od mieszkańca.

PAMIĘTAJ O ZABRANIU DOWODU OSOBISTEGO

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 618 145 743 lub pod adresem e-mail: info@puk.com.pl

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!