Formularze do pobrania

WZORY ofert, umów i sprawozdań

Informujemy, że od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań.
Zasada korzystania z nowych wzorów dotyczy organizacji, które swoje oferty będą składać w konkursach ogłoszonych po 1 marca 2019 r.
Stowarzyszenia, które realizują zadania ogłoszone przed tą datą, składają sprawozdania na starych wzorach.

Nowe wzory dostępne są na stronie pozytek.gov.pl

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wzory obowiązujące do 1 marca 2019 r. („stare wzory”) uproszczonych formularzy ofert i sprawozdań do tzw. „małych grantów”

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570.

Wejście w życie: 10 maja 2016 r.

Rozporządzenie określa:

  1. uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku.

Formularze do pobrania:

Uproszczony wzór oferty >>> pobierz

Uproszczony wzór sprawozdania >>> pobierz

Otwarty konkurs ofert

wzory ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)

Wejście w życie: 3 września 2016 r.

Rozporządzenie określa:

1) wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);

2) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);

3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);

4) wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) – zał. nr 2, 4, 6.)

  • wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.

Przedmiotowe wzory mają zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy.

Ponadto ramowy wzór umowy ma zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji.

> POBIERZ

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w wersji edytowalnej >>> pobierz


wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!