Aktualności

Zdublowane wpisy w CEIDG

data publikacji: 09/05/2018

KATEGORIA: Komunikaty

W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada wiele wpisów „aktywnych” (zdublowane wpisy), powinien wykreślić ten/te wpisy, które są niepoprawne, tak by w CEIDG pozostał tylko jeden „aktywny”
(art. 203 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej).

Przedsiębiorca powinien dokonać tej czynności w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie „Konstytucji biznesu” (ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2018 r.). Po upływie ww. terminu CEIDG automatycznie wykreśli wszystkie wpisy przedsiębiorcy, który posiada więcej niż jeden wpis „aktywny”.

Lota Ewa
Urząd Gminy w Rokietnicy

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!