Aktualności

ZAWIADOMIENIE

data publikacji: 29/12/2017

KATEGORIA: Środowisko

Rokietnica 28.12.2017r.

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego Planu Urządzenia Lasów należących do osób fizycznych na terenie Gminy Rokietnica

Wójt Gminy Rokietnica działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( t.j. Dz. U. 2017r. Nr 788 ze zm.) zawiadamia, że w dniach 02 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu po. 10 – 18 i wt. – pt. 7.30 – 15.30,  zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 60 dni, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu Państwa (tzn. osób fizycznych) obowiązujących na okres 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2026r. dla następujących obrębów gminy Rokietnica:

1.Bytkowo
2. Cerekwica
3. Kiekrz
4. Mrowino
5. Napachanie
6. Pawłowice
7. Przybroda
8. Rokietnica
9. Rogierówko

Informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( t.j. Dz. U. 2017r. Nr 788 ze zm.)  uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W myśl treści art. 21 ust. 5 ww. ustawy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. Formularz uwag jest dostępny na stronie internetowej www.rokietnica.pl oraz w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, pok. nr 6.

Jednocześnie informuję, iż Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub  nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.

Otrzymują:

  1. Właściciele lasów wg wykazu
  2. Sołtysi miejscowości Bytkowo, Cerekwica, Kiekrz, Mrowino, Napachanie, Pawłowice, Przybroda, Rokietnica, Rogierówko
  3. Treść zawiadomienia publikuje się na stronie internetowej www.rokietnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica
  4. UG a/a

Do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo – Leśne

Sprawę prowadzi: Lidia Przybysz, tel. 61-896 06 11

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!