Aktualności

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków

data publikacji: 31/05/2017

KATEGORIA: Środowisko

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 30.05.2017 r. ogłosił nabór wniosków ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Wnioski będą przyjmowane od 30-06-2017 do 31-08-2017r.

Zgodnie z ostatnią aktualizacją Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014-2020 (z dnia 29.05.2017 r.), została obniżona minimalna moc dla instalacji fotowoltaicznych do 0,3 MW, a także JST mogą składać wniosek na tzw. „projekty parasolowe”. Projekt parasolowy umożliwia JST złożenie wniosku w imieniu mieszkańców na mikroinstalacje OZE, z zastrzeżeniem że suma mocy poszczególnych instalacji osiągnie minimalną wymaganą moc, a energia produkowana przez instalacje będzie spożytkowana na cele bytowe.

Pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł.

Dofinansowanie wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

Ministerstwo Energii przedstawiło ostatnio stanowisko (skonsultowane z Parlamentem Europejskim) dotyczące produkcji energii przez osoby fizyczne.

Wynika z niego, że jeśli osoba fizyczna produkuje energię na własne potrzeby, a instalacja nie jest przewymiarowana, to przekazana pomoc finansowa nie będzie stanowiła pomocy publicznej.

Dlatego osoby fizyczne mogą otrzymać maksymalną wysokość dofinansowania.

Jest to bardzo atrakcyjna oferta, z której mogą skorzystać zarówno JST, jak i mieszkańcy.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/201#recruitment_section_1

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!