Aktualności

XXXVIII sesja Rady Gminy

data publikacji: 24/05/2017

Dnia 29 maja 2017 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica rozpoczną się obrady XXXVIII sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVII sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Debata: Infrastruktura drogowa – drogi powiatowe.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2400P, 2423P, 2424P i 2425P w miejscowości Rokietnica [Druk 369]

2)    przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2424P – ul. Pocztowa i ul. Golęcińska m. Rokietnica [Druk 370]

3)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Rokietnica, rej. ul. Tęczowej, ul. Poranek i ul. Świt [Druk 371]

4)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rostworowo i Rokietnica dla osiedla „Zielony Lasek” [Druk 372]

5)    uchylenia Uchwały Nr XLVI/396/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, rejon ul. Karolewskiej [Druk 373]

6)    podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki [Druk 374]

7)    zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rokietnica [Druk 375] [załącznik]

8)    zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2017 rok [Druk 376]

9)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017-2027 [Druk 377]

10) nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [Druk 378]

11) nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [Druk 379]

12) nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [Druk 380]

7. Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady poświęcone omówieniu projektów uchwał – 24 maja 2017 r., g. 15:00, sala sesyjna Urzędu Gminy.

/-/ Adam Pioch
Przewodniczący Rady Gminy

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!