Aktualności

XLVIII sesja Rady Gminy (budżetowa)

data publikacji: 08/12/2017

KATEGORIA: Rada Gminy

Dnia 18 grudnia 2017 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rokietnica rozpoczną się obrady XLVIII sesji Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2018-2028 [Druk 456]

2) uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2018 rok [Druk 457]
a) odczytanie opinii Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa o projekcie budżetu wraz z załącznikami
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej
c) debata budżetowa
d) głosowanie nad uchwałą budżetową

4. Zamknięcie obrad sesji.

Projekt budżetu

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!