Aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE – przewodnik

data publikacji: 27/09/2018

KATEGORIA: Pozostałe

GŁOSOWANIE: 21. 10.2018, godz. 7:00-21:00

GDZIE GŁOSOWAĆ?


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 i Nr 2, Szkoła Podstawowa, im. Jana Brzechwy, ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica:

lokale dla wyborców z miejscowości: Rokietnica


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa, im. Jana Brzechwy, ul. Trakt Napoleoński 16, 62-090 Rokietnica:

lokal dla wyborców z miejscowości: Kiekrz, Pawłowice


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, Mrowino, ul. Szkolna 2, 62-090 Rokietnica:

lokal dla wyborców z miejscowości: Cerekwica, Mrowino, Przybroda


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica wiejska, Krzyszkowo, ul. Koszycy 1, 62-090 Rokietnica:

lokal dla wyborców z miejscowości: Krzyszkowo


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, salka parafialna przy Kościele, Żydowo, ul. Przecławska 3, 62-090 Rokietnica:

lokal dla wyborców z miejscowości: Rostworowo, Żydowo


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Napachanie, ul. Poznańska 26, 62-090 Rokietnica:

lokal dla wyborców z miejscowości: Dalekie, Kobylniki, Napachanie, Rogierówko, Starzyny


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, PUK Sp. z o. o., Bytkowo, ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica:

lokal dla wyborców z miejscowości: Bytkowo, Sobota


WIECEJ INFORMACJI.


Co się zmieniło? – najważniejsze nowości

 • Po pierwsze długość kadencji. Od 2018 roku trwać będzie ona dla radnych wszystkich samorządowych szczebli oraz dla wójtów, burmistrzów prezydentów miast nie 4, a 5 lat.
 • Po drugie dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nowe prawo wprowadziło zasadę, że wybrani w roku 2018 będą mogli ubiegać się o to stanowisko jeszcze tylko jeden raz – w roku 2023.
 • Po trzecie ograniczenia jednoczesnego kandydowania. W najbliższych wyborach kandydować jednocześnie na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) będzie można jedynie w tej samej gminie i pod warunkiem zamieszkiwania na jej terenie. Nowe przepisy wykluczają natomiast jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także kandydowanie na radnego gminy i wójta (burmistrza prezydenta miasta) w różnych gminach. Kandydat może ubiegać się o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu.
 • Po czwarte zmiany w głosowaniu. Zniesiono możliwość przeprowadzania głosowania w ciągu dwóch dni i ograniczono możliwość głosowania korespondencyjnego. Zmianie uległa też definicja znaku „X” stawianego na karcie do głosowania. Obecnie „X” oznacza co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.
 • Po piąte aż dwie komisje wyborcze w obwodzie. Zamiast dotychczasowej jednej komisji obwodowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania i policzenie oddanych głosów, wprowadzone zostały dwie komisje: obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Kto może brać udział w głosowaniu?

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców. Jeśli ktoś nie figuruje w spisie wyborców, powinien najpóźniej do 16 października złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mają prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), pod warunkiem, że stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

 Nie mają prawa wybierania osoby:

 1. pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 2. pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 3. ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu (częściowo lub całkowicie).

Rejestr wyborców – dopisanie do spisu wyborców

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy są wpisywani z urzędu do rejestru wyborców gminy Rokietnica.

 • Wyborcy mieszkający, ale nie zameldowani

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy Rokietnica bez zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający czasowo na obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.

 • Wyborcy zamieszkali na terenie gminy, ale pod innym adresem niż okręg, w którym są zameldowani

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy Rokietnica pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.

Druki wniosków są udostępniane w Urzędzie Gminy Rokietnica – na stanowisku ds. Ewidencji Ludności, ul. Golęcińska 1, budynek C w godzinach przyjmowania interesantów tj.:

 • poniedziałek od 12.00 do 18.00,
 • środa od 10.00 do 14.00,
 • wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.00

lub można je pobrać ze strony internetowej www.bip.rokietnica.pl/poradnik interesanta/Ewidencja ludności – meldunki/Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców – decyzje.

NAJWAŻNIEJSZE: JAK I NA KOGO BĘDZIEMY GŁOSOWAĆ

W wyborach samorządowych głosuje się na odrębnych kartach do głosowania:

 • na radnych Rady Gminy Rokietnica (nazwiska kandydatów drukowane na szarym tle)
 • Wyborca głosuje tylko na jednego kandydata.
 • Wyborca stawia znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego przez siebie kandydata. Znak „X” Kodeks Wyborczy określa jako co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.
 • na Wójta Gminy Rokietnica (nazwiska kandydatów drukowane na różowym tle) głosujemy, stawiając znak „X” przy nazwisku wybranego kandydata. Zaznaczone oba nazwiska lub żadne z nich powodują, że głos jest nieważny.
 • na radnych Rady Powiatu Poznańskiego (nazwiska kandydatów drukowane na żółtym tle, wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów – postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska danego kandydata przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu)
 • na radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (nazwiska kandydatów drukowane na niebieskim tle, wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów – postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska danego kandydata przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu).

Prosimy nie zapomnieć zabrać ze sobą do lokalu wyborczego dowodu tożsamości!

Cisza wyborcza

Od zakończenia kampanii wyborczej (piątek, 19 października, godz. 24.00) do momentu zamknięcia wszystkich lokali wyborczych (niedziela, 21 października, godz. 21.00) obowiązuje tzw. cisza wyborcza.

W okresie jej obowiązywania zabronione jest:

 • zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów;
 • podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania;
 • Cisza wyborcza obowiązuje także w Internecie. Udostępnianie treści i materiałów wyborczych w mediach społecznościowych również narusza przepisy Kodeksu Wyborczego.

Naruszenie tych zakazów jest zgodnie z Kodeksem Wyborczym wykroczeniem i podlega karze grzywny w wysokości 20 zł do 5000 zł.

Ważne terminy

 • do dnia 12 października 2018r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
 • do dnia 16 października 2018r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania;
 • w dniu 19 października 2018r. o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej;
 • w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 – głosowanie.

WIĘCEJ INFORMACJI

 • na tematycznej podstronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rokietnica (prawe menu > Wybory i referenda > Wybory samorządowe 2018 http://bip.rokietnica.pl/public/?id=183996
 • strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl)
 • Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Poznaniu: tel. 61 8541-335, 61 8522-252

Oprac. Bernadeta Kiełb
Biuro Obsługi Rady Gminy
UG Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!