Aktualności

Wprowadzenie stanu epidemii w Polsce

data publikacji: 23/03/2020

KATEGORIA: Oświata, Komunikaty

20 marca br. wydano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Na jego mocy do odwołania:

  Wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
  – przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
  – odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę.
 2. Ustanawia się czasowe ograniczenie:
  1) prowadzenia działalności:
  a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu,
  b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,
  c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
  d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
  e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych,
  f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,
  g) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
  2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą;
  3) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;
  4) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.
 3. Zakazuje się organizowania zgromadzeń liczących powyżej 50 osób.

Tego samego dnia zostało wydane również Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, na podstawie którego zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych i na uczelniach wyższych zostały zawieszone do Świąt Wielkanocnych (do 10 kwietnia br.). W tym okresie lekcje będą odbywać się poprzez platformy e-learningowe.

Dodatkowo, podczas konferencji, premier poinformował m.in. o:

 • nadaniu odpowiednim organom państwowym nowych uprawnień,
 • podwyższeniu kary za złamanie kwarantanny z 5000 zł na 30000 zł.

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!