Aktualności

Wolontariuszki z ROKTAR-u w ramach unijnego projektu pracują w Urzędzie Gminy w Rokietnicy

data publikacji: 16/08/2017

KATEGORIA: Fundusze UE, Pozostałe

W pokonywania niepełnosprawności ważna jest świadomość bycia potrzebnym. Gdzie zdobyć niezbędne w tym celu kompetencje i praktykę? Oprócz udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej niezbędny jest kontakt z konkretnym stanowiskiem pracy. Urząd Gminy w Rokietnicy zawarł porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. Przez ponad miesiąc dwie wolontariuszki – uczestniczki WTZ przy ROKTARZE, będą poznawały pracę w Referacie Organizacyjnym i Promocji wykonując także samodzielne zadania. Na początek wyzwaniem jest pomoc w przygotowaniu „biura” do zorganizowania tegorocznego „RUMPUCIA”. Czasu zostało niewiele – przydadzą się każde chętne do pracy ręce.

Porozumienie o wolontariacie zostało zawarte przez Gminę Rokietnica w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie ROKTAR projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!