Aktualności

VI edycja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

data publikacji: 09/05/2019

KATEGORIA: Kultura

Województwo Wielkopolskie może się poszczycić dobrze rozwiniętym szkolnictwem wyższym przygotowującym kadry dla turystyki. Osoby uczące się na poziomie studiów magisterskich w swoich pracach końcowych wybierają często tematy związane z Wielkopolską, o czym świadczą liczne, kierowane do urzędu marszałkowskiego, prośby o pomoc w zbieraniu bądź udostępnieniu materiałów. Aby wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych zarząd województwa wielkopolskiego zorganizował VI Edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie Wielkopolskim. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2017 – 2019 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Do konkursu kwalifikują się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe:

I miejsce – 5.000 zł
II miejsce – 3.000 zł
III miejsce – 2.000 zł

Prace zgłaszać mogą autorzy prac samodzielnie oraz, za zgodą autorów, szkoły wyższe i promotorzy (każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac). Prace, wraz z niezbędną dokumentacją, należy składać do 18 lipca 2019 r. osobiście lub drogą pocztową na
adres:
Departament Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Uwaga! Decyduje data wpływu!

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Konkursie dostępne są na stronie: <klik>

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!