Aktualności

Uszkodzona i zarośnięta siec melioracyjna przyczyną zalewania Os. Topolowego w Bytkowie

data publikacji: 14/08/2017

Na niezwłoczny remont środki potrzebne są od zaraz.
Wójt wystąpił do Przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie sesji na środę 16 sierpnia 2017r. na godz. 8.00.

W wyniku ulewnych opadów, których skutek w sposób szczególny dotknął os. Topolowe w Bytkowie, Wójt Gminy Rokietnica zlecił w trybie pilnym przeprowadzanie analizy stanu urządzeń melioracyjnych na tym obszarze. Poznański Związek Spółek Wodnych wskazał, że bez niezwłocznego ich remontu sytuacja z podtapianiem posesji przy następnych ulewach będzie się powtarzać.

Na Os. Topolowym przy budowie domów doszło do uszkodzenia wielu odcinków sieci melioracyjnej. Dodatkowo na wielu działkach do tej pory nie zagospodarowanych, stanowiących nieużytek porośnięty przez tzw. samosiejki, sieć melioracyjna uległa zarośnięciu. Jest niedrożna i uniemożliwia właściwe odprowadzenie wód gruntowych. Przy tak intensywnych i częstych w ostatnim okresie ulewach skutkiem są pozalewane posesje.

Z uwagi na eskalację zjawiska wykonanie remontu sieci melioracyjnej wraz z odbudową studni rewizyjnych w m. Bytkowo jest niezwłocznie konieczne. Zadanie wymaga zabezpieczenia w budżecie Gminy Rokietnica środków finansowych w wysokości 80 000,00 zł. Może to nastąpić tylko na sesji Rady Gminy przez odpowiednie zmiany w budżecie.

Nie czekając na planowe posiedzenie, Wójt wystąpił dzisiaj do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym – na środę 16 sierpnia 2017 r. na godz. 8.00.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!