Aktualności

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

data publikacji: 04/11/2019

KATEGORIA: Środowisko

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej tj. siatki, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach typu big bag powinni złożyć do Urzędu Gminy Rokietnica deklaracje o ilości posiadanych odpadów. Jest to niezbędne, aby określić ilość odpadów znajdujących się na terenie gminy, które miałyby zostać objęte programem, co stanowi wymóg przy ubieganiu się o dofinansowanie przez gminę. Deklaracje dostępne są tutaj oraz bezpośrednio w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy.

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z udziałem w programie i przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Rokietnica dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie przedmiotowego zadania, małego zainteresowania wśród rolników lub problemów ze znalezieniem odbiorcy odpadów program nie będzie realizowany.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy Rokietnica w przypadku udziału w programie.

Deklaracje z załączoną klauzulą RODO należy składać do 15 listopada br. w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Rokietnicy przy ul. Golęcińskiej 1 w godzinach przyjmowania interesantów.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!