Aktualności

Urząd Gminy częściowo zamknięty dla interesantów

data publikacji: 13/03/2020

KATEGORIA: Komunikaty, Utrudnienia Ostrzeżenia

Informujemy, że Wójt Gminy Rokietnica podjął decyzję o ograniczeniu dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Rokietnica.

W związku z tym wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy składać w Biurze Obsługi Interesanta – budynek C Urzędu (przy stanowisku obsługi może przebywać tylko jeden klient, natomiast jednocześnie w budynku może znajdować się maksymalnie trzech klientów)

Urząd Stanu Cywilnego będzie przyjmował interesantów jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny, w tym m.in. rejestracji urodzeń i zgonów.

Zwracamy się z prośbą o załatwianie pilnych spraw telefonicznie (http://rokietnica.pl/referaty-i-samodzielne-stanowiska/) , drogą mailową (urzad@rokietnica.pl) oraz poprzez platformę EPUAP (/9n2o20aqis/skrytka). Ograniczenie dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu obowiązuje od dnia 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. z możliwością przedłużenia.

Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

Zawieszone zostają spotkania Wójta i Zastępcy Wójta z mieszkańcami.

Zarządzenie w tej sprawie znajduje się tutaj

Zachęcamy do bieżącego śledzenia oficjalnej strony internetowej gminy – www.rokietnica.pl, na której będą zamieszczane aktualne informacje. Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w kwestiach higieny.


Mapa pandemii
 – POLSKA

Mapa pandemii – rozprzestrzenianie się na świecie

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!