Aktualności

Umieć rozmawiać z innego poziomu

data publikacji: 01/03/2018

KATEGORIA: Inwestycje, Pozostałe

28 lutego 2018 r. w auli dawnego gimnazjum w Rokietnicy odbyła się pierwsza z cyklu 17 debat organizowanych pod patronatem merytorycznym poznańskiej redakcji „Gazety Wyborczej” i Fundacji Barak Kultury. Ideą tej społecznej akcji współfinansowanej przez Powiat Poznański jest diagnozowanie wyzwań, z którymi borykają się gminy powiatu oraz próba poszukania sposobu na ich rozwiązanie. Takiego, który umożliwi, by miejsca te stały się dobrą przestrzenią do życia. Wobec rosnących potrzeb i niestety nierzadko nieprzystających do nich uwarunkowań, możliwość i co najważniejsze – odwaga szukania prospołecznych rozwiązań współpracy w drodze otwartej, publicznej debaty, staje się wymagającą, ale chyba jedyną właściwą metodą.

Rokietnica jako swój temat numer jeden wybrała drogi – ich stan, proces i tempo budowy, właściwe nimi zarządzanie. Jeśli spojrzeć na wpisy forów społecznościowych, będących swoistym barometrem ocen jakości życia, nastrojów i sposobu ich komentowania, inny przedmiot dyskusji nie odzwierciedlałby rzeczywistości. Podpoznańska gmina, o wyraźnie mieszkaniowym profilu, chce lepszej jakości dróg prowadzących do domostw. I to zarówno tych zlokalizowanych na nowych osiedlach, co w dużej mierze intensyfikuje skalę problemu, jak i tych posadowionych z dala od uczęszczanych centr – istniejących w poszczególnych miejscowościach „od zawsze” i całkiem od niedawna.

Moderowaną debatę z udziałem władz powiatu – starosty Jana Grabkowskiego, gminy – wójta Bartosza Derecha oraz przedstawicieli mieszkańców – zaproszonych do panelu dyskusyjnego, jak i zabierających głos z sali, można zogniskować wokół kilku osi. Pierwsza dotyczy skali – ponad 200 km dróg gminnych, których uporządkowanie przy obecnym tempie inwestycji i niepowiększanym stanie zajmie ok. 20 lat. Druga – każe ściśle wiązać zagadnienia drogowe z ładem przestrzennym. Dyskutanci z naciskiem podkreślali, jak ważna jest troska o miejscowe plany, które powstrzymają kroczenie zabudowy w miejsca cennej przyrodniczo, odległe, niedostępne, problemowe, w tym szczególnie podmokłe, sprzeczne z założeniami kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Trzecia – dotyczy staranności: wspólnego dbania o inwentaryzację systemów melioracyjnych, naprawiania ich wtedy, gdy z powodu budowy nastąpi ich przerwanie. Ważne jest także właściwe informowanie potencjalnych nabywców o przeszkodach z lokalizacją zabudowy na konkretnych terenach przez właściwe urzędy. Czwarta ważna kwestia dotyczyła harmonogramu budowy. Jak zdefiniować kryteria pozwalające na wskazanie priorytetów w poszczególnych latach i miejscach? Kiedy wybrać koszt budowy przypadający na jednego mieszkańca, kiedy zaś postawić na odcinki bardziej kosztowne, ale prowadzące do miejsc zamieszkałych od lat? Jak podzielić środki, by realizując inne zadania gminy, działając interwencyjnie w miejscach wymagających naprawienia decyzji z przeszłości lub związanych z zaradzaniem sytuacjom o charakterze kryzysowym, móc działać zgodnie z założonym planem? Jak wreszcie nie zmarnować inicjatyw mieszkańców chętnych do partycypowania w kosztach budowy dróg lub jak je ukierunkować, by nie demobilizowały, a zachęcały i dawały nadzieję?

Debata w Rokietnicy z całą pewnością nie pozwoliła znaleźć złotego środka na palący problem. Jednak zgodnie ze swym założeniem była dobrą areną wymiany spostrzeżeń, rozmowy o problemach i racjach. Także o trudnych do zaakceptowania uwarunkowaniach związanych z możliwościami działania gminy czy powiatu. Trudny nie oznacza jednak pozbawiony perspektywy dobrych rozwiązań. Zwłaszcza wtedy, gdy ich ważnym założeniem jest wspólna, partnerska debata.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

W dyskusji panelowej, moderowanej przez red. Tomasza Cylkę z poznańskiej redakcji „Gazety Wyborczej”,  udział wzięli:

  • Jan Grabkowski – Starosta Poznański
  • Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica

oraz mieszkańcy Gminy Rokietnica:

  • Józef Gawron
  • Marcin Zubel
  • Przemysław Nyka

Galeria zdjęć z wydarzenia autorstwa Adama Michta>>>ZOBACZ

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!