Aktualności

Terminarz zebrań wiejskich

data publikacji: 08/01/2019

KATEGORIA: Sołectwa

Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019

Terminarz zebrań sprawozdawczo-wyborczych przedstawia się następująco:

L .P. SOŁECTWO DATA ZEBRANIA MIEJSCE ZEBRANIA
1 SOBOTA – BYTKOWO 05.02. 2019 SALA SESYJNA UG
2 ROKIETNICA 06.02.2019 SZKOŁA PODSTAWOWA (BUDYNEK DAWNEGO GIMNAZJUM)
3 KIEKRZ – PAWŁOWICE 07.02.2019 DOM PARAFIALNY ARKA
4 NAPACHANIE – DALEKIE 08.02.2019 ŚWIETLICA WIEJSKA
5 KRZYSZKOWO 12.02.2019 ŚWIETLICA WIEJSKA
6 STARZYNY – ROGIERÓWKO 13.02.2019 SALA SESYJNA UG
7 PRZYBRODA 14.02.2019 ŚWIETLICA WIEJSKA
8 KOBYLNIKI 15.02.2019 ŚWIETLICA WIEJSKA
9 MROWINO – CEREKWICA 18.02.2019 SALA GIMNASTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROWINIE
10 ŻYDOWO – ROSTWOROWO 19.02.2019 ŚWIETLICA WIEJSKA


Wszystkie zebrania rozpoczną się o godzinie 18.00

Zgodnie z zapisami par. 7 ust. 1 statutów sołectw, aby zebranie było prawomocne, musi w nim uczestniczyć 10 proc. mieszkańców uprawnionych do głosowania. Jeśli o godz. 18 na sali obrad nie będzie się znajdowała wystarczająca liczba mieszkańców, wówczas rozpocznie się po upływie 15 minut, bez względu na frekwencję.

Porządek obrad zebrania został określony w par. 6 ust. 2 statutów sołectw i przedstawia się następująco:

  1. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
  2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za ostatni rok i całą kadencję.
  3. Przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków finansowych Sołectwa.
  4. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Sołtysa.
  7. Wybór Rady Sołeckiej.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie Zebrania.

Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Wzorem wyborów samorządowych, na potrzeby wyborów sołtysów i rad sołeckich przygotowano spisy wyborców dla poszczególnych sołectw. Zawierają one wykaz osób uprawnionych do głosowania w oparciu rejestr wyborców.

 

Zgodnie z §11 ust. 7 statutów sołectw – uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. Lista obecności jest zarazem oświadczeniem, iż składający podpis jest stałym mieszkańcem sołectwa, uprawnionym do głosowania.


BARDZO PROSIMY, ABY NA ZEBRANIE WYBORCZE WZIĘLI PAŃSTWO ZE SOBĄ DOWÓD TOŻSAMOŚCI.

Arkadiusz Chołżyński
Kierownik Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich
UG Rokietnica

 

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!