Aktualności

Terminarz zebrań wiejskich

data publikacji: 23/01/2018

KATEGORIA: Sołectwa

L .P. SOŁECTWO DATA ZEBRANIA MIEJSCE ZEBRANIA
1 ROKIETNICA 7.02. 2018 SZKOŁA PODSTAWOWA (BUDYNEK DAWNEGO GIMNAZJUM)
2 ŻYDOWO/ROSTWOROWO 8.02.2018 ŚWIETLICA WIEJSKA
3 KIEKRZ/PAWŁOWICE 1.03.2018 DOM PARAFIALNY ARKA
4 NAPACHANIE/DALEKIE 2.03.2018 ŚWIETLICA WIEJSKA
5 KRZYSZKOWO 5.03.2018 ŚWIETLICA WIEJSKA
6 PRZYBRODA 6.03.2018 ŚWIETLICA WIEJSKA
7 STARZYNY/ROGIERÓWKO 7.03.2017 SALA SESYJNA UG
8 SOBOTA/BYTKOWO 13.03.2018 SALA SESYJNA UG
9 MROWINO/CEREKWICA 16.03.2018 SALA GIMNASTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROWINIE
10 KOBYLNIKI 23.03.2018 ŚWIETLICA WIEJSKA


Wszystkie zebrania rozpoczną się o godzinie 18.00

Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 10 proc. osób uprawnionych do głosowania – stałych mieszkańców Sołectwa.

O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się niezbędnego kworum, wyznacza się nowy termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godz. 1815.

Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie w drugim terminie będą miały moc obowiązującą bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.


Ramowy porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. Powitanie mieszkańców i przybyłych gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok.
  5. Podział środków finansowych sołectwa na 2018 rok
    [zał. nr 9 do Uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr XLVIII/452/2017 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2018 rok]
  6. Przedstawienie przez Wójta Gminy podsumowania za 2017 rok oraz bieżących zagadnień.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!