Aktualności

Siódma edycja plebiscytu „Sportowiec z klasą”

data publikacji: 11/12/2017

KATEGORIA: Sport

Siódma edycja plebiscytu „Sportowiec z klasą”

Każdy sport jest nie lada wyzwaniem. Nawet jeśli któraś z dyscyplin z pozoru nie wymaga siły fizycznej, do osiągnięcia w niej sukcesu niewątpliwie potrzebne są determinacja i upór. Tylko bowiem systematyczne treningi oraz wytrzymałość fizyczna i psychiczna pozwalają zrealizować wyznaczone cele. Zdajemy sobie z tego doskonale sprawę i jesteśmy dumni z osiągnięć sportowców mieszkających na terenie Gminy Rokietnica. Dlatego po raz kolejny chcemy ich uhonorować tytułem „Sportowca z klasą”.

Podobnie jak w roku ubiegłym, zasady plebiscytu są następujące:

 1. wyróżnia się 2 kategorie plebiscytowe, w których o tytuł „Sportowca z klasą” 2017 ubiegać się mogą:

sportowcy do 16 r.ż.

 • wymaganiem w stosunku do kandydatów jest Mistrzostwo Powiatu, Województwa lub Polski;
 • zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Rokietnica;
 • zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjalnie przygotowanym formularzu (do pobrania tutaj) trenerzy sekcji w klubach sportowych w przypadku gier zespołowych, trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy – w przypadku sportowców indywidualnych;
 • każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzona poprzez złożenie podpisu na formularzu przez trenera (gry zespołowe)/trenera lub nauczyciela lub mieszkańca (sportowcy indywidualni) dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana przez rodzica (prawnego opiekuna).

sportowcy powyżej 16 r.ż.

 • minimalnym wymaganiem w stosunku do kandydatów jest Mistrzostwo Polski (złoto, srebro, brąz);
 • zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Rokietnica;
 • zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjalnie przygotowanym formularzu (do pobrania tutaj) trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy;
 • każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzona poprzez złożenie podpisu na formularzu przez trenera, nauczyciela, mieszkańca dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana przez kandydata.
 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącznie na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu, określającym dane osobowe, największe osiągnięcia, osiągnięcia 2017 roku zgłaszanego kandydata oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Urząd Gminy w Rokietnicy do dnia 29 grudnia 2017 roku. Będzie je można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie Urzędu, bądź przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica, z dopiskiem: Plebiscyt „Sportowiec z klasą” 2017 (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Podobnie jak w minionym roku oceny dostarczonych w w/w terminie zgłoszeń dokona niezależna Komisja Konkursowa wyłoniona spośród osób związanych ze sportem na terenie Gminy Rokietnica. Jej skład zostanie opublikowany na www.rokietnica.pl.
 4. Wybrani przez Komisję sportowcy zostaną nagrodzeni:
 • w kategorii do 16 r.ż. podczas uroczystego spotkania – niespodzianki z Wójtem Gminy Rokietnica, o którego szczegółach powiadomimy w terminie późniejszym,
 • w kategorii powyżej 16 r.ż. (3 osoby) podczas tradycyjnego Balu Mistrzów Sportu, organizowanego przez Urząd Gminy w Rokietnicy 2 lutego 2018 roku, w Bankietowej Strzelnicy w Tarnowie Podgórnym.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania kandydatów zasługujących na miano „Sportowców z klasą”. Liczymy na Państwa zaangażowanie, doświadczenie i cenne uwagi. Wierzymy, że Państwa udział pozwoli należycie docenić wysiłek zawodników reprezentujących Gminę Rokietnica.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

*mailowo: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl; kinga.owsian@rokietnica.pl

* telefonicznie: (61) 89 60 614.

Jak zwykle gorąco zapraszamy do udziału w inicjatywie!

formularz zgłoszeniowy sportowcy do 16 r.ż.

formularz zgłoszeniowy sportowcy powyżej 16 r.ż.

Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!