Aktualności

Ścieżka udzielania pomocy w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej

data publikacji: 23/08/2017

KATEGORIA: Komunikaty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje.
W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie domowym w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej należy:

  1. Niezwłocznie zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej.
  2. Pomoc jest przeznaczona dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych ( budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Pomoc nie dotyczy strat w budynkach gospodarczych i nasadzeń w ogrodach.
  3. Podstawą do określenia wysokości pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego z Ośrodka Pomocy Społecznej.
  4. Środki na pomoc pochodzące z budżetu Państwa wypłacane są w formie zasiłku celowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej .

Rafał Michalski
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

TELEFONY KONTAKTOWE
061 8145-341, 693 200 609, 693 937 288.
e-mail: ops@opsrokietnica.pl

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!