Aktualności

Rozbudowa szkoły podstawowej w Napachaniu zakończona

data publikacji: 25/02/2019

KATEGORIA: Inwestycje

Od 25 lutego uczniowie mogą korzystać z nowej części budynku. Nowy obiekt nieoficjalnie będzie można zobaczyć podczas Drzwi Otwartych, a oficjalnie i uroczyście wstęga zostanie przecięta 22 marca.


Projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Napachaniu obejmował budowę sali sportowej z niezbędnym zapleczem sanitarnym oraz dodatkowej części dydaktycznej – z trzema salami lekcyjnymi, biblioteką oraz holem głównym – jako brakujących elementów programu  funkcjonalnego istniejącej „tysiąclatki”.

Kubaturę projektowanej szkoły podzielono zgodnie z przyjęty programem użytkowym. Niższa bryła budynku – zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego skrzydła – obejmuje główny hol wejściowy z portiernią, bibliotekę, pokój nauczycielski, salę lekcyjną, a także nową klatkę schodową oraz windę. Wyodrębniona wyższa bryła zawiera natomiast pomieszczenia sali sportowej z zapleczem sanitarnym, magazyny sprzętu oraz dodatkowe sale lekcyjne na piętrze. Wysoka attyka skrywa umieszczone na dachu urządzenia techniczne. Całość – o kształcie przypominającym w planie literę „L” – została zawarta w ograniczonej przestrzeni pomiędzy istniejącym skrzydłem szkoły podstawowej a terenem zewnętrznych boisk sportowych.

Czytelny układ funkcjonalny przekłada się na stosunkowo prosty schemat kompozycyjny złożony z prostopadłościennych brył. Rysunek elewacji charakteryzuje oszczędna gama form architektonicznych. Hala sportowa została doświetlona dzięki jednolitej fasadzie szklano-aluminiowej, zlokalizowanej w parterze, wzdłuż całej jej północnej elewacji, oraz dodatkowo za pomocą szczytowej ściany złożonej z paneli poliwęglanowych. W części dydaktycznej zastosowano okna wstęgowe – zapewniające dobre doświetlenie sal lekcyjnych oraz fasadę szklaną na całej wysokości klatki schodowej. Całość uzupełniono dyskretnym miejscowym boniowaniem oraz zróżnicowanym wybarwieniem elewacji – w bieli oraz szarości.

Hala sportowa została wyposażona w pełnowymiarowe boisko do koszykówki oraz siatkówki, jak również dwa boiska do mini-siatkówki. Za pomocą zwijanej mechanicznie kurtyny można podzielić przestrzeń w celu prowadzenia równolegle zajęć dla dwóch klas.  Dodatkowe wyposażenie obejmuje m.in. składane trybuny mogące pomieścić ok. 70 widzów podczas organizowanych rozgrywek sportowych. Uczniowie mają do dyspozycji szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym. Wyodrębniono także pomieszczenie trenera oraz magazyn sprzętu sportowego. Z korytarza łączącego salę sportową oraz szatnie można wyjść bezpośrednio na teren zewnętrznych boisk sportowych.

Część dydaktyczna rozbudowy obejmuje trzy sale lekcyjne, z których każda wyposażona została m.in. w nowoczesną tablicę multimedialną oraz indywidualne zaplecze. Biblioteka, dotychczas mieszcząca się w prowizorycznie wydzielonym fragmencie korytarza istniejącego obiektu, uzyskała odpowiednią powierzchnię, doświetlenie i lokalizację – w parterze, na wprost wejścia głównego. Podobnie umiejscowiony na piętrze nowy pokój nauczycielski spełnia wymagania użytkowe i przestrzenne adekwatne do pełnionej funkcji. Charakterystycznym elementem, widocznym z zewnątrz budynku, jest przestronna otwarta klatka schodowa, łącząca obydwa poziomy części dydaktycznej.

Chociaż prowadzone jako odrębna inwestycja, prace związane z termomodernizacją istniejącego skrzydła szkoły zostały zaprojektowane w taki sposób, aby obiekty tworzyły spójną całość. Ściany i stropodach budynku zostały ocieplone wełną mineralną. Wymieniono nieszczelne okna na współczesne, o podwyższonych parametrach cieplnych, w grafitowym kolorze – identycznym jak okna projektowanego segmentu.

Nowy budynek szkoły dostosowano w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Zastosowano dźwig śrubowy, umożliwiający komunikację pomiędzy kondygnacjami, rampę zewnętrzną przy głównym wejściu oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych przy holu głównym. Powyższe zabiegi, wraz z budową dodatkowej, niewielkiej rampy w parterze istniejącego skrzydła budynku, zapewniają kompleksową dostępność osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń szkoły.

Dzięki rozbudowie szkoła w Napachaniu zyskała także niezbędne udogodnienia dla rodziców. Przestronny hol wejściowy zapewnia komfortowe warunki oczekiwania podczas odbioru dzieci po zajęciach, a rampa przy głównym wejściu umożliwia wygodny dostęp do budynku także rodzicom z wózkami dziecięcymi. W obrębie istniejącego, często zatłoczonego, parkingu wyodrębniono także dodatkowe stanowiska postojowe dla samochodów osobowych.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmowało budowę przestronnej strefy wejściowej wraz ze schodami zewnętrznymi oraz rampą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych, jak również realizację dojść pieszych oraz stref zieleni.

Osobnym wyzwaniem okazał się opadający w kierunku boisk sportowych teren przeznaczony na inwestycję. Znaczną różnicę wysokości udało się pokonać stosując dwa rozwiązania projektowe.  Pierwsze polegało na zagłębieniu parteru budynku, dzięki czemu uzyskano wymaganą względami użytkowymi wysokość pierwszej kondygnacji przy połączeniu piętra budynków na jednym poziomie. Drugi zabieg związany był z budową zewnętrznych schodów, łączących salę sportową z boiskami zewnętrznymi, które mogą być wykorzystane jako trybuny dla organizowanych w plenerze wydarzeń.

Budynek wyposażono w nowoczesne systemy instalacyjne. Zastosowano ogrzewanie podłogowe we wszystkich powierzchniach użytkowych oraz ogrzewanie pompami ciepła hali sportowej. Centralę wentylacji mechanicznej wyposażono w system odzysku ciepła. W całym obiekcie wykorzystano oprawy oparte na źródłach światła LED.

Dzięki przeprowadzonej rozbudowie uczniowie, nauczyciele, a także rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Napachaniu zyskali niezbędną przestrzeń do nauki i wychowania fizycznego, dostosowaną do obowiązujących norm oraz współczesnych potrzeb użytkowych.

Dominik Banaszak

Podstawowe informacje:

Projekt: Rozbudowa szkoły podstawowej w Napachaniu
Funkcja: użyteczności publicznej
Lokalizacja: Napachanie, powiat poznański
Inwestor: Gmina Rokietnica
Powierzchnia użytkowa: 1.257 m2
Kubatura brutto: 8.815 m3
Główny projektant: arch. Dominik Banaszak

Autor zdjęć: Tomasz Wasilewicz

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!