Aktualności

Raport z gminnych inwestycji – grudzień 2018

data publikacji: 17/12/2018

KATEGORIA: Inwestycje, Fundusze UE

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żydowie

W dniu 5 grudnia 2018 r. zakończono inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żydowie”. W ramach zadania wykonano roboty termomodernizacyjne – ocieplenie ścian i stropów, wymiana drzwi i okien, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ponadto wykonano roboty budowlane polegające na rozbiórce i zamurowaniu ścianek działowych, obróbce papy, impregnacji konstrukcji drewnianych dachu. Zmodernizowano m.in. instalację elektryczną w budynku oraz instalację wodno-kanalizacyjną. Inwestycję realizowała wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma NOVA TERM Sp. z o. o. Sp. k z Piły, a koszt realizacji wyniósł 1 309 732,65 zł. Zadanie zostało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”, projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica”, w którego skład jeszcze wchodzi Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokietnicy i Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu. Całkowita wartość projektu wynosi 3 424 716,41 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 467 731,47 zł.

Magdalena Błaszczyk
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury
Anna Garbicz
Samodzielne Stanowisko ds. ds. Funduszy Zewnętrznych
UG Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!