Aktualności

Raport z gminnych inwestycji

data publikacji: 15/11/2018

KATEGORIA: Inwestycje

Modernizacja nawierzchni ulic Agrestowej i Borówkowej w Bytkowie

W miejscowości Bytkowo na ulicy Agrestowej i Borówkowej w wyniku modernizacji nawierzchni ułożona została nakładka asfaltowa. Łączna powierzchnia ułożonej nawierzchni asfaltowej to ok. 2150 m2, a wartość przeprowadzonych prac wynosi 158.670,00 PLN/brutto. W ramach inwestycji wykonano również odwodnienie terenu poprzez ułożenie drenażu i wybudowano oświetlenie na ulicy Agrestowej.

Przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w Kobylnikach od ul. Karolewskiej do granic miejscowości

W miejscowości Kobylniki Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z miejscowości Szamotuły ukończyło przebudowę pasa drogowego ul. Szkolnej od ul. Karolewskiej do granic miejscowości polegającą na budowie chodnika. Długość wykonanego odcinka to ok. 530 mb, a wartość inwestycji wyniosła 290.300,79 PLN/brutto. W ramach zadania wykonano również odtworzenie rowu oraz przestawienie istniejącej wiaty przystankowej. Nowo powstały chodnik poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się na odcinku z Kobylnik do Napachania.

Budowa remizy OSP w Przybrodzie

W miejscowości Przybroda ruszyła budowa remizy OSP. Rozpoczęto prace ziemne i wykonano przyłącze wody do nowobudowanej części obiektu. Nowy budynek będzie obiektem jednokondygnacyjnym z pomieszczeniem na wóz bojowy oraz częścią dwukondygnacyjną mieszczącą pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty oraz biuro na piętrze. Wartość inwestycji wynosi 951.190,25 PLN/brutto. Termin zakończenia robót planowany jest na 31.08.2019 r.

Remont chodnika na ul. Kaźmierskiej w Przybrodzie

Trwają prace związane z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej 1865P, ul. Kaźmierskiej w Przybrodzie. W ramach przeprowadzonej modernizacji poszerzony zostanie chodnik w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Inwestycja jest realizowana przy współudziale Zarządu Dróg Powiatowych i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bytkowie.

Referat Inwestycji i Infrastruktury
UG Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!