Aktualności

Raport z gminnych inwestycji – listopad 2017

data publikacji: 17/11/2017

KATEGORIA: Inwestycje

Budowa oświetlenia – przetarg rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Budowa oświetlenia”, w ramach którego budowane będzie oświetlenie ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Powstańców Śląskich w Kiekrzu, a także ul. Jodłowej w Rostworowie oraz ul. Szafirkowej, Wrzosowej i ul. Konwaliowej w Rokietnicy. Do postępowania przetargowego zostały złożone 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELTECH-POZ Sp. z o.o. z siedzibą w Bytkowie, ul. Obornicka 15, która zrealizuje zadanie za łączną kwotę 217 599,01 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia robót: 15 grudnia 2017r.

Rozbudowa ZSP Napachanie

Ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu”. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego polegająca na budowie sali gimnastycznej, części dydaktycznej i zaplecza socjalno-sanitarnego szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną. Roboty budowlane potrwają do września 2018 r.

Mrowino, ul. Towarowa – rozbudowa zakończona

Zakończono zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie ul. Towarowej (odcinek o dł. 420m) i ul. Przemysłowej (dł. 305m) w Mrowinie. W ramach inwestycji na ul. Towarowej i ul. Przemysłowej wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,00 m. Na końcu ul. Przemysłowej wykonano tymczasowy prostokątny plac do zawracania o nawierzchni z płyt ażurowych, a także odwodnienie drogi (wykonanie systemu drenażu i skrzynek retencyjno-rozsączających) i oświetlenie uliczne, które zostanie uruchomione niezwłocznie po zabudowie licznika przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Referat Inwestycji i Infrastruktury

UG Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!