Aktualności

Projekt WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W ROKIETNICY

data publikacji: 04/10/2017

KATEGORIA: Fundusze UE

W poniedziałek podczas sesji Rady wójt Bartosz Derech poinformował o zakwalifikowaniu się projektu WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W ROKIETNICY do dalszego etapu oceny po dofinansowanie z UE (22 mln zł). Przygotowany w UG wniosek uzyskał na kluczowej ocenie strategicznej najwyższą liczbę punktów. Przypominamy, że projekt obejmuje: nowy dworzec z parkingami i przystankami dla autobusów, drogi w Centrum: Szamotulska i Pocztowa, nową bazę dla ROKBUSu i nowe autobusy. Jest też duża szansa na dofinansowanie kolejnego projektu: termomodernizacji budynków SP w Rokietnicy, SP w Napachaniu i Świetlicy wiejskiej w Żydowie.

Wyniki ocen
Wyniki oceny strategicznej ZIT
31 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 w ramach w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.3.3 Typ I (233.5 KB)
Uchwała nr 30/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 31.08.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej 3.3.3 Typ I (323.7 KB)

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!