Aktualności

Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Mrowino-Rokietnica wyłożony do konsultacji

data publikacji: 04/02/2020

KATEGORIA: Inwestycje

Zapraszamy do udziału pełnoletnich mieszkańców Sołectw: Mrowino-Cerekwica i Rokietnica.

Konsultowany projekt ścieżki pieszo-rowerowej obejmuje odcinek od ul. Kolejowej w Mrowinie do ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy. Inwestycja biegnie wzdłuż drogi powiatowej nr 2423P, a jej długość wynosi ok. 2 km. W przeważającej mierze będzie to ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m. W kilku miejscach, w związku z koniecznością „dowiązania” do istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury drogowej, konieczne będzie rozdzielenie chodnika i ścieżki rowerowej. W każdym przypadku szerokość niezależnej ścieżki rowerowej wynosi 2 m, natomiast chodnika 1,5 m.

W ramach inwestycji, po obu stronach drogi powiatowej, zaprojektowane zostały przystanki autobusowe wraz z peronami oraz miejscami pod wiaty autobusowe. Komunikacja między przystankami i terenami mieszkalnymi będzie zapewniona dzięki wyznaczonym chodnikom oraz przejściom dla pieszych.

W celu uzyskania odwodnienia drogi powiatowej zaprojektowano regulację poboczy. Do przydrożnych rowów odprowadzana będzie również woda z nowej ścieżki rowerowej i chodników. Tam, gdzie warunki terenowe nie pozwalają na odwodnienie poprzez zastosowanie rowów przydrożnych, przewidziano drenaż francuski.

Cała ścieżka pieszo-rowerowa oraz zaplanowane przejścia dla pieszych będą oświetlone. W bardzo wielu miejscach pojawi się również zieleń izolacyjna.

Nawierzchnia chodników oraz peronów zostanie wykonana z rozbieralnej kostki betonowej, natomiast nawierzchnia ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej – z betonu asfaltowego.

Bezpieczna droga do szkoły z infrastrukturą towarzyszącą, rekreacyjny szlak rodzinny z możliwością dotarcia do boisk i kilku miejsc aktywności oraz dalej, poprzez ścieżkę przy drodze wojewódzkiej 184 do jeziora w Pamiątkowie i sieci ścieżek u najbliższego sąsiada – gminy Szamotuły, to efekt prac projektantów zleconych przez Urząd Gminy Rokietnica. Czekamy na opinie, uwagi, sugestie mieszkańców o zaproponowanych rozwiązaniach.

Można zgłosić je osobiście w dniach: 12 lutego 2020 r. od godz. 16:00 do godz. 18:00 i 13 lutego 2020 r. od godz. 8:00 do godz. 12:00, przychodząc do UG Rokietnica ul. Golęcińska 1.

Można również skorzystać z formularza uwag i dostarczyć go w formie papierowej lub elektronicznej w dniach 10-19 lutego br.

Projekt zostanie wyłożony w sali sesyjnej znajdującej się w budynku „A” na I piętrze.

Wersja elektroniczna projektu:

Szczegóły formalne ogłoszenia o konsultacjach: Zarządzenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7.02.2019 r.

Jak będzie wyglądać nowa ścieżka?

 

Plan przedstawiający proponowaną ścieżkę prowadzącą z Rokietnicy do Mrowina.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!