Aktualności

Projekt OZE mieszkańców gmin Rokietnica, Suchy Las i Puszczykowo poza pulą środków rekomendowanych do dofinansowania

data publikacji: 26/11/2018

KATEGORIA: Środowisko

26 listopada 2018 r., uchwałą Rady Gminy Rokietnica w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na rok 2018, po stronie dochodów i wydatków zmniejszone zostały środki zaplanowane na realizację projektu parasolowego odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las. Decyzja o „zdjęciu” środków, które nie będą mogły zostać przeznaczone do wydatkowania w kończącym się już 2018 roku wynika z zawiadomienia otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Instytucji Zarządzającej dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Przypomnijmy – projekt OZE dla mieszkańców gminy Rokietnica umożliwiający otrzymanie dofinansowania na instalacje do pozyskania energii z odnawialnych źródeł na poziomie 85% środków kwalifikowalnych, został złożony w partnerstwie z gminami Suchy Las i Puszczykowo. Tylko takie rozwiązanie gwarantowało uzyskanie większej ilości punktów za kryteria określone w regulaminie konkursu ogłoszonego w ramach WRPO 2014 – 2020. Nasz wniosek uzyskał zarówno pozytywną ocenę formalną, jak i merytoryczną. Niestety ilość przeznaczonych na dofinansowanie środków – 90 mln zł nawet w ¼ nie była w stanie zaspokoić zapotrzebowania. 187 złożonych wniosków postulowało o zabezpieczenie prawie 450 mln zł. Dodatkowo konkurs umożliwiał składanie wniosków przez przedsiębiorstwa, które dzięki zadeklarowaniu znacznego wkładu własnego wyprzedziły znacznie te przygotowywane przez gminy opierające się na minimalizowaniu kosztów niezbędnych do poniesienia przez mieszkańców. Ostatecznie aż 13 przedsiębiorstw z listy rankingowej pozytywnie ocenionych projektów otrzymało dofinansowanie na kwotę ponad 47 mln. zł. Na pozostałe projekty nie zostało zatem wiele. Wystarczyło tylko na 14 wniosków.

Złożeniem odwołania od oceny projektu oraz dodatkowym wnioskiem z 3 października 2018 r. zwróciliśmy się do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o zwiększenie puli środków. Zajmowana wysoka pozycja na liście (32 na 110 projektów ocenionych pozytywnie) i minimalne różnice w punktacji, przede wszystkim zaś słuszne w tym zakresie potrzeby mieszkańców, motywują do podejmowania kolejnych starań. Szczególnie, że nasz projekt to zaledwie 5 „oczek” za ostatnim, który już w tej chwili otrzymał dofinansowanie.

Otwarty jest w tym zakresie także sam Urząd Marszałkowski. W skierowanym do nas piśmie czytamy: „W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych środków Zarząd Województwa Wielkopolskiego może zadecydować o zwiększeniu alokacji w rzeczonym konkursie i dofinansowaniu kolejnych projektów z listy pozytywnie ocenionych oraz podjąć stosowną uchwałę w przedmiotowej sprawie. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zainteresowanych Wnioskodawców.”

Obowiązek rzetelnego informowania zobowiązuje. Konieczne zatem jest to, aby mieszkańcy, którzy dobrowolnie oświadczając wolę udziału w projekcie, wiążącą się z przyjęciem na siebie ryzyka w postaci zapłaty na przygotowanie projektu instalacji OZE w swoich domach, wiedzieli, jak wygląda status projektu o dofinansowanie na chwilę obecną. Droga nie jest zamknięta, ale na koniec 2018 roku wiadomo na pewno, że projekt OZE mieszkańców gmin Rokietnica, Puszczykowo i Suchy Las, mimo pozytywnej oceny, nie został rekomendowany do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie.

Jednocześnie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu wdraża rządowy program „CZYSTE POWIETRZE”. Wszystkie szczegóły można poznać pod linkiem: http://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/ lub telefonem: 61 845 62 28, 61 845 62 24. Program ten umożliwia skorzystanie z dotacji osobom o najniższych dochodach. Pozostałym daje możliwość skorzystania z pożyczek. Także na instalacje OZE.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!