Aktualności

PROJEKT OZE mieszkańców Gmin Rokietnica, Puszczykowo i Suchy Las nadal w puli

data publikacji: 22/02/2019

KATEGORIA: Fundusze UE

W odpowiedzi na wysyłane systematycznie wnioski o zwiększenie puli dofinansowania dla projektów OZE otrzymaliśmy odpowiedź od Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nie jest ona gwarancją uzyskania dofinansowania i tym samym nie otwiera jeszcze w 100% możliwości realizacji instalacji OZE przez mieszkańców, pozwala jednak nadal żywić nadzieję na zmianę statusu.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest Instytucją Zarządzająca programem WPRO 2014+. Jak oficjalnie wskazuje, docenia starania gmin zmierzające do zwiększenia instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych i tym samym redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W związku z powyższym „IZ WPRO 2014+ podjęła kroki zmierzające do realokacji w ramach WRPO 2014+, na skutek których może zostać zwiększona alokacja w działaniu 3.1 dotyczącym wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Obecnie czekamy na decyzję Komisji Europejskiej w tej kwestii”. Oznacza to zatem szansę na zwiększenie puli unijnych środków.

Warto przypomnieć, że projekt OZE umożliwia otrzymanie dofinansowania na instalacje z kategorii odnawialnych źródeł energii na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Gmina Rokietnica złożyła projekt wraz z Gminą Puszczykowo i Suchy Las. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną jednak pula dofinansowania nawet w ¼ nie była w stanie zaspokoić zapotrzebowania. Regulamin konkursu umożliwiał bowiem składanie wniosków także przez przedsiębiorstwa. Dzięki  zadeklarowaniu znacznego wkładu własnego wyprzedziły one wnioski gmin bazujące na minimalizowaniu kosztów niezbędnych do poniesienia przez mieszkańców.

W przypadku pojawienia się wolnych środków IZ programem WRPO 2014+ nadal widzi zatem możliwość zakontraktowania projektów znajdujących się na listach rezerwowych. O postępach w sprawie będziemy na bieżąco informować.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!