Aktualności

Projekt OZE dla Mieszkańców uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną

data publikacji: 04/04/2018

KATEGORIA: Fundusze UE, Środowisko

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zamieścił na stronach internetowych listę projektów dot. możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (tzw. OZE), których ocena merytoryczna zakończona została wynikiem pozytywnym. Projekt obejmujący mieszkańców Gminy Rokietnica, złożony w partnerstwie z Gminą Suchy Las i Puszczykowo, otrzymał 23,41 punktów na 32 możliwe i został sklasyfikowany na 29 pozycji.

W konkursie ogłoszonym w ramach WRPO 2014+ złożono w sumie 187 wniosków o dofinansowanie. Na etapie formalnym, zakończonym w grudniu 2017 r., 49 projektów oceniono negatywnie, 20 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, a 2 zostały wycofane. 116 projektów skierowano do analizy merytorycznej. Przeprowadzająca ją Komisja Oceny Projektów, zgodnie z regulaminem konkursu, bazowała na kryteriach dopuszczających i kryteriach wartościujących. Wniosek Gmin Rokietnica, Suchy Las i Puszczykowo (liderem jest Gmina Suchy Las) otrzymał maksymalną liczbę punktów dopuszczających oraz „relatywnie wysoką liczbę punktów przyznanych za poszczególne kryteria wartościujące”.

Podana w ogłoszeniu o konkursie w ramach Poddziałania 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” pula środków przeznaczona na dofinansowanie to kwota 90 000 000,00 zł. Po zsumowaniu wartości pozytywnie ocenionych projektów łatwo policzyć, że na ten moment wystarczy ich na realizację zaledwie 17. Różnica między sklasyfikowanym na 29 pozycji wnioskiem Gmin Rokietnica, Suchy Las i Puszczykowo, a tym, który jako ostatni „łapie” się na dofinansowanie, wynosi zaledwie 0,33 punktu.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że lista z wynikami oceny merytorycznej nie oznacza jeszcze wyboru projektów do dofinansowania. Można więc mieć nadzieję na ponowną analizę wysokości kwoty zabezpieczonej na realizację projektów OZE i jej ewentualne zwiększenie. Tym bardziej, że ilość zdobytych punktów gwarantuje dofinansowanie relatywnie niewielkiej ilości projektów w stosunku do tych, które uzyskały pozytywny wynik merytoryczny. Dodać należy także, że przy obecnej alokacji prawie 30 mln zł z zaplanowanej puli trafiłaby nie do gmin, ale do prywatnych przedsiębiorstw.

Oprac. Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!