Aktualności

Projekt OZE dla Mieszkańców na razie poza pulą objętą dofinansowaniem

data publikacji: 13/04/2018

KATEGORIA: Fundusze UE, Środowisko

Projekt OZE dla Mieszkańców mimo pozytywnej oceny merytorycznej na razie poza pulą objętą dofinansowaniem. Będzie złożony protest.
W konkursie WRPO 2014+ złożono w sumie 187 wniosków. Wniosek Gmin: Rokietnica, Suchy Las i Puszczykowo (liderem jest Gmina Suchy Las) otrzymał maksymalną liczbę punktów dopuszczających oraz „relatywnie wysoką liczbę punktów przyznanych za poszczególne kryteria wartościujące”. Dało to 29 lokatę na liście rankingowej z różnicą 1,59 punktów w stosunku do projektu sklasyfikowanego na 1 miejscu oraz 0,33 punktu w stosunku do projektu, który jako ostatni mieścił się w puli środków przeznaczonych na konkurs OZE. Przypomnijmy, że to kwota 90 mln zł.
Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania wybrane zostały projekty, które zmieściły się w zaplanowanej puli. Tak więc na chwilę obecną szansę na podpisanie umowy na realizacje projektów z udziałem środków z UE ma zaledwie 18 ze 105 projektów z listy rankingowej po ocenie merytorycznej. Wśród nich aż 7, o łącznej wartości prawie 30 mln zł, ma trafić do prywatnych przedsiębiorstw – nie zaś o gmin.
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotycząca projektów wybranych do dofinansowania nie zamyka jeszcze drogi na uzyskanie środków z UE dla projektów OZE dla mieszkańców Gminy Rokietnica. Razem z naszymi partnerami – Gminą Suchy Las (lider projektu) i Gminą Puszczykowo w najbliższych dniach złożymy do UMWW protest.
Wraz z protestem, będziemy także wnioskować o zwiększenie kwoty zabezpieczonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na realizację projektów OZE. Ogromne zainteresowanie konkursem (wartość wszystkich pozytywnie ocenionych projektów to kwota ponad 378 mln!) i wola instalacji urządzeń OZE przez mieszkańców pozwalających chronić środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń, jest najlepszą rekomendacją.
O kolejnych aspektach związanych z projektem OZE dla mieszkańców Gminy Rokietnica będziemy informować na bieżąco.
Oprac. Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!