Aktualności

Projekt budowy ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich w Kiekrzu otrzymał dofinansowanie

data publikacji: 06/09/2019

KATEGORIA: Inwestycje

3 września 2019 r. na stronach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu został podany komunikat o rozstrzygnięciu naboru wniosków złożonych w kwietniu 2019 r. do dofinansowania z  Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród 131 wspartych zadań gminnych, umieszczonych na liście zadań zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów, na pozycji 64 została umieszczona „Budowa ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich w Kiekrzu”. Kolejnym krokiem umożliwiającym Gminie Rokietnica otrzymanie środków z Funduszu, pozwalających w 50% pokryć koszty tego zadania, będzie podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim. By mogło to nastąpić, Urząd Gminy Rokietnica zobowiązany jest przygotować zestaw niezbędnych dokumentów i informacji, które w terminie do 11 września 2019 r. muszą zostać dostarczone do biura Wojewody. Od sprawnej i ścisłej współpracy uzależnione bowiem zostało jej sporządzenie.

Warto dodać, że przetarg na budowę ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich w Kiekrzu został już rozstrzygnięty. Zadanie to ma charakter jednoroczny i tak zostało zgłoszone do dofinansowania. Dlatego w planowanej do podpisania umowie pomiędzy wójtem Bartoszem Derechem a wyłonionym wykonawcą, termin zakończenia budowy tych ulic określono na 31 października 2019 r.

Fundusz Dróg Samorządowych został uruchomiony przez administrację rządową także dla inwestycji drogowych planowanych do realizacji w roku 2020. Ponieważ była taka możliwość, Gmina Rokietnica w drugim ogłoszonym przez Wojewodę Wielkopolskiego tegorocznym naborze wniosków, przyjmowanych do dnia 26 sierpnia 2019 r., zgłosiła aż trzy projekty drogowe. Wszystkie posiadają aktualne pozwolenia na budowę. Są to: ul. Witkowa w Rokietnicy, ul. Sportowa w Rokietnicy i rozbudowa pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu od miejscowości Starzyny do granicy z Miastem Poznań, obejmująca budowę chodnika i kanalizacji deszczowej.

Poziom możliwego dofinansowania nie może przekroczyć 80% z tym, że kryteria oceny wniosków, obejmujące podobne parametry co w rozstrzygniętym właśnie naborze, umożliwiają zastosowanie odmiennie definiowanej skali. Nie został także określony górny limit możliwych do dofinansowania projektów przypadających na daną gminę.

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!