Aktualności

Program likwidacji wyrobów zawierających azbest

data publikacji: 15/02/2021

KATEGORIA: Komunikaty, Środowisko

Zachęcamy do skorzystania z Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest. Rozpoczęła się właśnie tegoroczna edycja tego programu. Uprawnionymi do skorzystania z programu są osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub zarządzające nieruchomościami na terenie naszej gminy, na których znajduje się azbest. Kluczową informacją, którą należy podać we wniosku jest zakres prac objętych wnioskiem oraz ilość azbestu. Zakres prac dzieli się na:

 • demontaż (w przypadku, gdy nie mamy możliwości ściągnięcia z budynku płyt azbestowych, firma wybrana do wykonania tego zadania sama zdemontuje zalegające na budynkach płyty),
 • odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów (ta opcja dotyczy wyrobów złożonych już w jedno miejsce).

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości, gdzie znajduje się azbest (np. kopia aktu notarialnego),
 • podpisaną klauzulę RODO,
 • zgodę współwłaściciela nieruchomości, z której azbest ma zostać zabrany (w przypadku, gdy zgłaszający posługuje się innym tytułem prawnym niż prawo własności, np. współwłasność małżeńska, potrzebna jest jeszcze osobna zgoda małżonka),
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • informację o wyrobach zawierających azbest,
 • ocena stanu azbestu.

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi – obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacyjny.

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Poznańskiego przed realizacją zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.

Powiat Poznański pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rokietnicy poprzez wrzucenie go do urny znajdującej się w budynku C, przesłanie  pocztą lub poprzez platformę ePUAP. W razie wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu z Referatem Ochrony Środowiska pod nr 61 89 60 616 lub poprzez e-mail: anna.borysiak@rokietnica.pl.

Termin składania wniosków do urzędów gmin mija 30 lipca 2021 r.

Załączniki:

 1. Wniosek o udział w Programie likwidacji wyrobów zawierających azbest
 2. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
 3. Informacja o wyrobach zawierających azbest
 4. Informacja RODO
 5. Ocena – stan azbestu
 6. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
 7. Zgoda współwłaścicieli – wzór

 

Plakat promujący Program likwidacji wyrobów zawierających azbest. Na plakacie widnieje zdjęcie człowieka w białym kombinezonie. Osoba ta ściąga azbest z dachu. Napis na górze plakatu informuje, że nabór wniosków trwa do 30 lipca 2021 r.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!