Aktualności

Pożar w szkole podstawowej w Napachaniu

data publikacji: 14/10/2019

KATEGORIA: Oświata, Komunikaty

12 października 2019 r. ok. godziny 9.00, prawdopodobnie na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, wywołanej przez wentylator umieszczony pod podłogą sali sportowej, stanowiącej część budynku szkoły podstawowej w Napachaniu, doszło do miejscowego pożaru. Całkowitemu zniszczeniu uległo pomieszczenie zaplecza, służącego prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego, części przewodów, w których przebiegają urządzenia elektryczne, kanałów wentylacyjnych oraz podłogi sali. W celu likwidacji źródła pożaru oraz zapobieżeniu rozprzestrzeniania ognia konieczne stało się wycięcie fragmentu podłogi sali gimnastycznej, która została zalana także wodą z pomieszczenia zaplecza. Stopieniu uległa część wyposażenia sali sportowej. Na skutek przedostania się dymu i pochodnych pożaru do instalacji wentylacyjnej skutki pożaru w postaci pyłu, zadymienia oraz okopcenia przedostały się do wnętrza szkoły (sale dydaktyczne, ciągi komunikacyjne: korytarze, klatki schodowe, itp.).

Szkoła, na polecenie straży pożarnej, została zabezpieczona przez jej dyrekcję i pracowników. Przystąpiono do wstępnej likwidacji skutków pożaru (m.in. sprzątnie, wietrzenie). Wszystkie zajęcia dydaktyczne i sportowe zostały odwołane. Ich planowane wznowienie ma nastąpić we wtorek 15 października 2019.

12 października 2019 r. Gmina Rokietnica, jako organ prowadzący szkołę, zawiadomiła o pożarze Policję w celu zbadania przyczyn jego wybuchu. Policja wszczęła odpowiednie dochodzenie. Powiadomiono wykonawcę obiektu (sala sportowa oraz przyległe doń pomieszczenia, zostały oddane do użytku w lutym 2019 r.) oraz inspektorów nadzoru. Gmina Rokietnica zamierza powołać niezależnych ekspertów do zbadania przyczyn pożaru.

Gmina Rokietnica, w związku z posiadanym ubezpieczeniem obiektu, zgłosiła roszczenie o wypłatę odszkodowania.

Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!